ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane za rok 2019

AKTUALITY

Pozvánka na výstavu odborov: Priemyselný dizajn, Propagačné výtvarníctvo a Odevný dizajn

Pozývame Vás na výstavu Autolinea 2020, kde sa predstavia odbory: Priemyselný dizajn, Propagačné výtvarníctvo a Odevný dizajn. Vernisáž sa uskutoční 17. marca 2020 o 16:00h v Galérii FONTÁNA v Piešťanoch.…

Časopis pre stredoškolákov – Kam po strednej

Časopis obsahuje praktické informácie o štúdiu na vysokých školách a pracovných príležitostiach pre absolventov. Printová časť je distribuovaná na všetky stredné školy na Slovensku, elektronická verzia je určená študentom a…

Česko-slovenská kultúrna a umelecká stopa v Bulharsku

Dovoľte nám krátko zhrnúť našu účasť na projekte Erazmus +, Česko-slovenská kultúrna a umelecká stopa v Bulharsku. Dostali sme unikátnu možnosť zúčastniť sa tohto projektu, z ktorého si odnášame nové…

Zmena organizácie vyučovania

Z dôvodov organizačných zmien na Školskom internáte bude obed vydávaný v školskej jedálni len do 14,00 hod. Preto aj naša škola musela pristúpiť k predĺženiu obedňajšej prestávky pre všetkých stravníkov na 45 min,…

KRITÉRIÁ PRIJATIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Podrobný prehľad TU.

Pozvánka na deň otvorených dverí

Pozvánka na deň otvorených dverí 13. január 2020 o 13:00 hodine.

PARTNERI