ŠTIPENDIÁ

Podmienky poberania štipendia
 1. Z titulu hmotnej núdze:
  – potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávok v hmotnej núdzi alebo potvrdenie o trvaní poberania dávok
 2. Z titulu životného minima:
  – doklad o počte nezaopatrených a počte zaopatrených plnoletých detí
  – doklady o spoločne posudzovaných osobách
  – doklady o príjme posudzovaných osôb
  ( zamestnávateľ, daňový úrad) za predchádzajúci kalendárny rok

 3. vysvedčenie z ukončeného predchádzajúceho ročníka

 4. vyplnená písomná žiadosť

 5. sumy vyplácaného štipendia:

priemer 1,00 – 2,00 vrátane – 47,98 €
priemer 2,00 – 2,50 vrátane – 33,59 €
priemer 2,50 – 3,50 vrátane – 23,99 €

bližšie informácie Mgr. M. Balažovjechová telefonicky – 032/6528081 alebo osobne v kabinete č. 33
Tabuľky na výpočet životného minima pre rodinu s deťmi k 1.7.2018
Plnoletá fyzická osoba: 214,83 €
Ďalšia plnoletá fyzická osoba: 149,87 €
Neplnoleté, nezaopatrené dieťa: 98,08 €
1 rodič + 1 dieťa 312,91 €
1 rodič + 2 deti 410,99 €
1 rodič + 3 deti 509,07 €
1 rodič + 4 deti 607,15 €
1 rodič + 5 detí 705,23 €
1 rodič + 6 detí 803,31 €
2 rodičia + 1 dieťa 462,78 €
2 rodičia + 2 deti 560,86 €
2 rodičia + 3 deti 658,94 €
2 rodičia + 4 deti 757,02 €
2 rodičia + 5 detí 855,10 €
2 rodičia + 6 detí 953,18 €
Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk