Dominika Kozáková,Bezhlavý jazdec, Fantazijný kostým, 2015