Divožienky, tanečný kostým, klauzúrna práca 3.ročník

ANDREA ZIGOVÁ

Andrea Zigová, foto Corina Pavlíčková (2)

ANDREA ZIGOVÁ

Andrea Zigová, foto Corina Pavlíčková

DIANA PIEŠŤANSKÁ

Diana Piešťanská,  foto Corina Pavlíčková

DOMINIKA KOZÁKOVÁ

Dominika Kozáková, foto Michaela Rapavá (2)

DOMINIKA KOZÁKOVÁ

Dominika Kozáková, foto Michaela Rapavá

PETRA BARCÍKOVÁ

Petra Barcíková,  foto Michaela Rapavá

PETRA BARCÍKOVÁ

Petra Barcíková, foto Michaela Rapavá (2)

FOTO: CORINA PAVLÍČKOVÁ, MICHAELA RAPAVÁ