ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane za rok 2019

OZNÁMENIE o zmene termínu talentovej skúšky

V súvislosti s vývojom koronavírusu oznamujem všetkým uchádzačom zo ZŠ, že predbežný termín talentovej skúšky 02. 04. 2020 (03. 04. 2020) SA RUŠÍ!Nový termín bude zverejnený na web stránke školy…

Oznam pre žiakov ubytovaných na internáte Dopravnej akadémie Trenčín

Milí žiaci, ubytovaní v Školskom internáte Dopravnej akadémie Trenčín, odporúčame Vám, aby ste si prišli zobrať zo školského internátu osobné veci – a to v čase: pondelok, streda a piatok…

AKTUALITY

Pozvánka na výstavu odborov: Priemyselný dizajn, Propagačné výtvarníctvo a Odevný dizajn

Pozývame Vás na výstavu Autolinea 2020, kde sa predstavia odbory: Priemyselný dizajn, Propagačné výtvarníctvo a Odevný dizajn. Vernisáž sa uskutoční 17. marca 2020 o 16:00h v Galérii FONTÁNA v Piešťanoch.…

Časopis pre stredoškolákov – Kam po strednej

Časopis obsahuje praktické informácie o štúdiu na vysokých školách a pracovných príležitostiach pre absolventov. Printová časť je distribuovaná na všetky stredné školy na Slovensku, elektronická verzia je určená študentom a…

Česko-slovenská kultúrna a umelecká stopa v Bulharsku

Dovoľte nám krátko zhrnúť našu účasť na projekte Erazmus +, Česko-slovenská kultúrna a umelecká stopa v Bulharsku. Dostali sme unikátnu možnosť zúčastniť sa tohto projektu, z ktorého si odnášame nové…

Zmena organizácie vyučovania

Z dôvodov organizačných zmien na Školskom internáte bude obed vydávaný v školskej jedálni len do 14,00 hod. Preto aj naša škola musela pristúpiť k predĺženiu obedňajšej prestávky pre všetkých stravníkov na 45 min,…

KRITÉRIÁ PRIJATIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Podrobný prehľad TU.

Pozvánka na deň otvorených dverí

Pozvánka na deň otvorených dverí 13. január 2020 o 13:00 hodine.

PARTNERI