AKTUALITY

POZOR – Zmena termínov súvislej praxe

Informácie nájdete v Súvislá prax všetkých odborov 18-19.

Organizačné zabezpečenie krajinárskeho kurzu 2019

Všetky informácie nájdete TU.

Najobľúbenejší učiteľ na Slovensku – Zlatý Amos

Anketa o najobľúbenejšieho učiteľa vyzdvihuje vzťah medzi žiakmi a učiteľmi, ktorí naše deti učia, vychovávajú, sú im oporou, pomáhajú im na ceste k úspechom. Anketa je zábavná forma súťaže učiteľov so svojími žiakmi,…

ŠKOLA NA 3D EXPO BRATISLAVA

30.11. až 1.12. 2018 sa konala v Bratislave najväčšia výstava 3D technológií na Slovensku, vrámci ktorej prebiehala súťaž 3D modelov. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci 3. ročníka našej školy odboru Reklamná tvorba. Niektorí…

Prípravný výtvarný kurz

Podrobné informácie nájdete TU.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže ZDRAVIE V POHYBE

V septembri 2018 riaditeľ školy PaedDr. Ivan Štefka v súlade s prioritou Minimálneho preventívneho programu školy výchova k zdravému životnému štýlu vyhlásil VÝTVARNÚ SÚŤAŽ – ZDRAVIE V POHYBE, do ktorej sa zapojilo 43 študentov rôznych odborov. Odborným…

GALÉRIE

Momentálne sa upravuje!!

PARTNERI