ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane za rok 2019

Oznam pre žiakov 1.- 3. ročníka

Dňa 30.4.2020 bol zverejnený zoznam neklasifikovaných predmetov, ktoré budú v druhom polroku šk. roku 2019/2020 hodnotené len absolvoval/neabsolvoval. Pre žiaka to znamená, že musí odovzdávať všetky vypracované zadania, úlohy od…

Kritéria prijatia pre školský rok 2020/2021 ŠUP Trenčín

Podrobné informácie TU.

AKTUALITY

Oznam pre žiakov ubytovaných na internáte Dopravnej akadémie Trenčín

Milí žiaci, ubytovaní v Školskom internáte Dopravnej akadémie Trenčín, odporúčame Vám, aby ste si prišli zobrať zo školského internátu osobné veci – a to v čase: pondelok, streda a piatok…

DUŠEVNÉ ZDRAVIE V ČASE KORONAVÍRUSU

Milí študenti a pedagógovia Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne, po dohode s pánom riaditeľom PaedDr. Ivanom Štefkom, vám v  súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia Coronavírusu, ponúkame v prípade vašej potreby …

PRERUŠENIE VYUČOVANIA DO ODVOLANIA

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu zostávajú uzavreté všetky školy až do odvolania. Predbežne stanovený termín talentových skúšok na 02. 04. 2020 (03. 04. 2020) –…

Oznam o dezinfekcii internátu

Vážení študenti, vážení rodičia z dôvodu vzniknutej situácie a potreby celoplošnej dezinfekcie školského internátu Strednej športovej školy oznamujem, že osobné veci študentov budú vychovávateľmi skupín zbalené, odložené a uzamknuté v jednej miestnosti, kde po…

OZNÁMENIE o zmene termínu talentovej skúšky

V súvislosti s vývojom koronavírusu oznamujem všetkým uchádzačom zo ZŠ predbežný termín talentovej skúšky 02. 04. 2020 (03. 04. 2020). PaedDr. Ivan Štefkariaditeľ ŠUP Trenčín

Dôležité: Usmernenie ministerky školstva

Aktuálne informácie o úprave prerušenia vyučovania nájdete TU.

PARTNERI