ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane za rok 2019

Výstava prác žiakov SUŠ TN

Pozývame vás na výstavu prác žiakov Strednej umeleckej školy Trenčín, ktorá sa bude konať 15. 6.–30. 9. 2019 v krásnom prostredí Památníku Karla Čapka, Stará Huť 125. Vernisáž sa bude…

Pozvánka na výstavu maturitných prác

Pozývame vás na výstavu maturitných prác žiakov Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Vernisáž sa koná 17. mája 2019 o 14:00 hodine v Galérii M.A.Bazovského. Tešíme sa na vás.

AKTUALITY

ĎAKUJEME ZA VAŠU PRIHLÁŠKU

Tento rok sa o štúdium na SUŠ Trenčín uchádza 314 žiakov základných škôl a my sa na všetkých tešíme 25. marca 2019, kedy vás privítame na talentových skúškach. Domov vám príde pozvánka spolu so zoznamom…

Figúra roka 2019 – súťaž

Stredná umelecká škola vyhlasuje figurálnu súťaž pre žiakov SUŠ TN, ktorá sa bude konať 1. apríla 2019. Prihlasujte sa u svojich pedagógov Kresby a Figurálneho kreslenia. PLAGÁT

POZOR – Zmena termínov súvislej praxe

Informácie nájdete v Súvislá prax všetkých odborov 18-19.

Organizačné zabezpečenie krajinárskeho kurzu 2019

Všetky informácie nájdete TU.

Najobľúbenejší učiteľ na Slovensku – Zlatý Amos

Anketa o najobľúbenejšieho učiteľa vyzdvihuje vzťah medzi žiakmi a učiteľmi, ktorí naše deti učia, vychovávajú, sú im oporou, pomáhajú im na ceste k úspechom. Anketa je zábavná forma súťaže učiteľov so svojími žiakmi,…

ŠKOLA NA 3D EXPO BRATISLAVA

30.11. až 1.12. 2018 sa konala v Bratislave najväčšia výstava 3D technológií na Slovensku, vrámci ktorej prebiehala súťaž 3D modelov. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci 3. ročníka našej školy odboru Reklamná tvorba. Niektorí…

PARTNERI