AKTIVITY ŠKOLY

Aktivity 2017–2018
September 2017
Október 2017
November 2017
December 2017
Január 2018
Marec 2018
Apríl 2018
16.4.–20.4.2018 – ČESKO-SLOVENSKÁ KULTURNÍ A UMĚLECKÁ STOPA V BULHARSKU – článok
Máj 2018
9.5.2018 – inštalácia maturitných prác
11.5.2018 – Vernisáž výstavy mat. prác v Kasárňach na Trenčianskom hrade
25.5.2018 – deinštalácia maturitných prác, Delová bašta a Mestská veža
Jún 2018

AKTIVITY ŠKOLY

Aktivity 2015–2016
September 2015
6. – 8.9. 2015 – KOŽAZ, 3. IE, 3.GV (Mgr. A. Straňáková, Mgr. art. M. Krčová)
9. – 11.9.2015 – KOŽAZ, 3.OS, 3.FA, 3.RP (Mgr. art. D. Paulo, Ing. S. Gulanová, Mgr. M. Bitarovský)
16.9.2015 – inštalácia výstavy SNM Martin (Mgr. art. V. Kakody, PaedDr. I. Štefka)
16.9.2015 – inštalácia Súhry ODD, Mestská veža (Mgr. art. V. Kostková, Mgr. art. P. Pršová)
17.9.2015 – vernisáž SNM Martin, Dotyky s ľudovou kultúrou, téma Ornament, módna prehliadka (Mgr. art. K. Hroznová, Mgr. art. P. Pršová, Ing. K. Mikušincová)
21.9.2015 – vernisáž mestská veža, Súhry, ODD
22.9.2015 – informácie k maturitným skúškam pre 4.ročníky
Október 2015
1.10.2015 – Markíza
2.10.2015 – Yang Art Show (Mgr. art. V. Kostková, Mgr. art. P. Pršová), autorské módne prehliadky, Boris Kráľ 3. OS, autorská prehliadka
14.10.2015 – Bienále ilustrácie 1.GV (Ing. S. Bérešová, Mgr. art. M. Krčová)
21.10.2015 – BIB 1. RV (Mgr. art. V. Kakody, Mgr. A. Straňáková)
22. – 23.10.2015 – Praha, výstavy (Mgr. art. M. Bu, 9 žiakov)
23.10.2015 – Koyšove Ladce, Považská Bystrica (Mgr. H. Hajná)
November 2015
11. – 19.11.2015 Valašské Meziříčí, sklárska huť (10 žiakov, Mgr. art. M. Bu)
10.11.2015 – imatrikulácia, 3.IE
12. – 13.11.2015 – Stredoškolák (PaedDr. I. Štefka, Mgr. Ivana Poruban Santová, Mgr. Martina Krčová)
12.11.2015 – módna prehliadka na Stredoškolák (Mgr. art. V. Kostková, Mgr. art. P. Pršová)
12.11.2015 – divadelné predstavenie Johanka z Arcu, Divadlo J. Záborského Prešov. SKT (Mgr. art. K. Hroznová, Ing. G. Fraňová)
21.11.2015 – Noc divadiel, inštalácia prác v Kine Hviezda (Mgr. art. K. Hroznová)
December 2015
3.12.2015 – Deň otvorených dverí
Január 2016
21.-22.1.2016 – Region Plzeň ( Akad.m. M. Potfajová)
1.2.2016 – inštalácia GMAB, 10. Výročie SUŠ
4.2.2016 – vernisáž. 10. Výročie SUŠ
2.2016 – inštalácia Bánovce (Mgr. M. Bitarovský)
Marec 2016
7.-11.3.2016 – Val. Meziřičí v SUŠ, výmenný pobyt (Mgr. A. Straňáková)
11.3.2016 – Majstrovstvá v krajčírstve, Krakow, PL (Mgr. art. V. Kostková)
14.-18.3.2016 – SUŠ do Val. Meziřičí. (Mgr. A. Straňáková)
21.3.2016 – matematický klokan
30.3.2016 – talentové skúšky
Apríl 2016
1.4.2016 – workshop šperk (Ing. S. Bérešová)
6.4.2016 – Oswienčim
7.4.2016 – reg. kolo Hviezdoslavov Kubín
14.-15.4.2016 – MLM Prešov (Mgr. art. V. Kostková, Mgr. art. P. Pršová, Mgr. art. K. Hroznová)
15.4.2016 – Prešov, autobus autorov na MLM (Ing. S. Gulanová, Ing. G. Fraňová)
14.4.2016 – BMD, Sofia Tureková
15.-17. 4.2016 – Kolín nad Rýnom, exk. (Mgr. P. Obst, Mgr art. R. Sender, Mgr. Kristína Sadloňová)
25.-29. 4.2016 – Krajinársky kurz 1. turnus
Máj 2016
2.–6. 5.2016 – Krajinársky kurz 2. turnus
7.5.2016 – Ostrava Fashion week (PaedDr. I. Štefka, Ing. K. Mikušincová)
10.5.2016 – inštalácia maturitných prác
13.5.2016 – Vernisáž výstavy mat. prác v Kasárňach na Trenčianskom hrade
25.5.2016 – deinštalácia maturitných prác, Delová bašta a Mestská veža
27.5.2016 – deinštalácia maturitných prác
Jún 2016
6.6.2016 – exkurzia Prietrž, výroba papiera (Akad. m. P.Grísa, Mgr. art. T. Tóthová)
12.6. – 19.6.2016 – medzinárodný projekt NasTroje – Bydgošť a Uherské Hradiště (Mgr. A. Straňáková, Ing. J. Tesarčíková, Ing. H. Backárová, PhD.)
13.6.2016 – Fest Anča – prednáška (Mgr. art. M. Žovinec)
20.6.2016 – sympózium HALA (Mgr. art. P. Gotthardt, ArtD., Mgr. art. M. Smoleňák, Ing. S. Berešová, Mgr. art. K. Hroznová)
20.-24. 6.2016 – stáž TV JOJ 4 žiaci (MgA. S. Šiveňová)