PREDMETOVÉ KOMISIE

ANIMOVANÁ TVORBA
vedúci PK Mgr. art. Silvia ŠIVEŇOVÁ
členovia Mgr. art. Ján Ančic, ArtD.
Ing. Adriana Bagínová
Mgr. Lucia Izakovičová
Mgr. art. Michaela Jágerská
Mgr. art. Róbert Sender
Mgr. art. Petra Némethová
Mgr. art. Lýdia Masárová Poulová
Mgr. art. Jakub Jenčo
Mgr. art. Jozef Žovinec
Mgr. art. Martin Žovinec
DIGITÁLNA MAĽBA – KONCEPT ART
vedúci PK Ing. Jana TESARČÍKOVÁ
členovia Mgr. art. Drahomír Šťastný
Mgt. art. Michaela Jágerská
Mgr. art. Petra Némethová
Mgr. Dušan Paulo
Mgr. Juraj Egly
Mgr. Ingrid Jozefková
Ing. arch. Vilkovský
Mgr. art. Iveta Ochránková
DIZAJN INTERIÉRU
vedúci PK Mgr. art. Zuzana DIANOVSKÁ
členovia Ing. Adriana Bagínová
Mgr. art. Kristína Hroznová
Mgr. Lucia Izakovičová
Mgr. art. Michaela Jágerská
Mgr. Ingrid Jozefková
Mgr. art. Štefan Oliš
Mgr. Marek Bitarovský
Mgr. art. Vladislav Kakody
Mgr. art. Lýdia Masárová Poulová
Mgr. art. Petra Némethová
Mgr. Dušan Paulo
Mgr. Ivana Poruban Santová
Akad. mal. Marta Potfajová
Mgr. art. Petra Pršová
Mgr. art. Michal Smoleňák
Mgr. Alena Straňáková
Ing. Jana Tesarčíková
Ing. arch. Vilkovský
Mgr. art. Katarína Zbudilová
Ladislav Talian
Dominik Zemánek
DIZAJN EXTERIÉRU
vedúci PK Mgr. Alena STRAŇÁKOVÁ
členovia Ing. Tatiana Repková
Ing. Adriana Bagínová
Mgr. Marek Bitarovský
Mgr. Juraj Egly
Mgr. Lucia Izakovičová
Mgr. Dušan Paulo
Mgr. art. Lýdia Masárová Poulová
Mgr. art. Petra Némethová
Mgr. art. Katarína Zbudilová
Mgr. art. Štefan Oliš
Mgr. art. Ivana Poruban Santová
Ing. arch. Viktor Vilkovský
Vít Pacalaj
Ladislav Talian
ODEVNÝ DIZAJN
vedúci PK Mgr. art. Petra PRŠOVÁ
členovia Ing. Helena Backárová PhD.
Ing. Tatiana Brecíková
Ing. Gertrúda Fraňová
Ing. Soňa Gulánová
Mgr. art. Drahomír Šťastný
Ing. arch. Viktor Vilkovský
Mgr. art. Veronika Kostková
Mgr. art. Lýdia Masárová Poulová
Ing. Katarína Mikušincová
Mgr. Dušan Paulo
Akad. mal. Marta Potfajová
Mgr. Ivana Poruban Santová
Mgr. art. Martin Žovinec
PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
vedúci PK Mgr. Marek BITAROVSKÝ
členovia Mgr. art. Zuzana Dianovská
Mgr. Juraj Egly
Mgr. art. Jakub Jenčo
Mgr. Dušan Paulo
Mgr. Alena Straňáková
Mgr. Ivana Poruban Santová
Mgr. art. Tomáš Storinský
Mgr. art. Drahomír Šťastný
Ing. arch. Viktor Vilkovský
Mgr. art. Katarína Zbudilová
Vít Pacalaj
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
vedúci PK Mgr. Pavol OBST
členovia Mgr. art. Ján Ančic, ArtD.
Mgr. Lucia Izakovičová
Mgr. art. Jozef Žovinec
Mgr. art. Martin Žovinec
Mgr. art. Veronika Kostková
Mgr. art. Lýdia Masárová Poulová
Mgr. art. Petra Némethová
Mgr. BcA. Alena Plánková
Mgr. art. Jakub Jenčo
Mgr. Kristína Sadloňová
Mgr. Ivana Poruban Santová
Mgr. art. Róbert Sender
REKLAMNÁ TVORBA
vedúci PK Mgr. art. Iveta OCHRÁNKOVÁ
členovia Mgr. art. Ján Ančic, ArtD.
Ing. Adriana Baginová
Mgr. art. Zuzana Dianovská
Mgr. Juraj Egly
Akad. mal. Marta Potfajová
PaedDr. Ivan Štefka
Ing. Jana Tesarčíková
Mgr. art. Jakub Jenčo
Mgr. Ingrid Jozefková
Mgr. art. Petra Némethová
Mgr. art. Štefan Oliš
Mgr. Dušan Paulo
Mgr. Katarína Pokorná
Mgr. Ivana Poruban Santová
SCÉNICKÁ KOSTÝMOVÁ TVORBA
vedúci PK Mgr. art. Kristína HROZNOVÁ
členovia Ing. Helena Backárová PhD.
Ing. Gertrúda Fraňová
Ing. Soňa Gulánová
Mgr. art. Veronika Kostková
Ing. Katarína Mikušincová
Mgr. Dušan Paulo
Mgr. art. Petra Némethová
Mgr. art. Lýdia Masárová Poulová
Akad. mal. Marta Potfajová
Mgr. art. Štefan Oliš
Mgr. art. Petra Pršová
Ing. Mgr. Anna Šupáková
GRAFICKÝ DIZAJN
vedúci PK Mgr. Tatiana TÓTHOVÁ
členovia Mgr. Katarína Belišová
Mgr. Juraj Egly
Akad. mal. Peter Grísa
Mgr. Ingrid Jozefková
Mgr. Dušan Paulo
Mgr. Katarína Sadloňová
Mgr. Ivana Poruban Santová
Ing. Jana Tesarčíková
Akad. mal. Marta Potfajová
PRIEMYSELNÝ DIZAJN
vedúci PK Mgr. art. Peter GOTTHARDT, ArtD.
členovia Mgr. Lucia Izakovičová
Ing. Soňa Gulánová
Mgr. art. Veronika Kostková
Mgr. art. Michaela Jágerská
Mgr. art. Štefan Oliš
Mgr. Dušan Paulo
Mgr. art. Michal Smoleňák
Mgr. art. Tomáš Storinský
Ing. arch. Viktor Vilkovský
Mgr. Ivana Poruban Santová
Mgr. art. Katarína Zbudilová