SÚHRNNÉ SPRÁVY VO

Súhrnná správa VO za III.Q/2014 – III.Q/2016 PDF

ZMLUVY

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Dátum účinnosti PDF
TRAKT, Inovecká 4, Trenčín Zmluva o krátkodobom a jednorázovom prenájme nebytových priestorov č.31 14.9.2017 PDF
02/2017 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Zmluva o nájme nebytových priestorov 3.9.2017 PDF
6/2017 Mgr. art. Jakub Jenčo, Jenkovce 111 Zmluva o nájme služobného bytu 31.8.2017 PDF
4/2017 Mgr. Ingrida Jozefková, Brestovec 129, Myjava Zmluva o nájme služobného bytu 28.8.2017 PDF
01/2017 Williman s.r.o., SNP 1426/5-15, Pov. Bystrica Zmluva o dielo – výmena vchodových dverí 27.6.2017 PDF
Mgr. art. Martin Žovinec, Karpatská 54, Trenčín Kúpna zmluva 22.06.2017 PDF
2017_MPC_EGO_477 MP, Ševčenkova 11, Bratislava Zmluva o dodávka didaktických prostriedkov 02.06.2017 PDF
ZM-09289-2017 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratslava Zmluva o poskytovaní užívacích práv k službe systému ASPI 23.5.2017 PDF
Mgr. Henrita Jurčáková, J. Matušku 79/11, Dubnica n. V. Zmluva o darovaní 23.05.2017 PDF
1/2017 Mgr. Ingrida Jozefková, Brestovec 129, Myjava Zmluva o nájme služobného bytu 28.02.2017 PDF
6/2016 Ladislav Blažej, Staničná 8, Trenčín Zmluva o nájme nebytových prietorov 27.12.2016 PDF
2016/0645 Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne Zmluva o zverení majetku do správy správcu 22.12.2016 PDF
6306/2016 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany Čiastková zmluva o zdraženej dodávke elektriny 22.12.2016 PDF
Milan Straňák, Cédrova 4375/16 Zmluva o darovaní 30.11.2016 PDF
8/2016 Občianske združenie Smajlovo,
U Zelnicovej cesty 127, Kostolná – Záriečie
Zmluva o poskytovaní služieb 25.11.2016 PDF
Ing. Luboš Dzúrik, Drietoma 712 Zmluva o darovaní 08.11.2016 PDF
Združenie rodičov pri SUŠ TN, Mgr. Henrieta Jurčáková
Staničná č.8, Trenčín
Zmluva o výpožičke 08.11.2016 PDF
Roman Dužík – BS Slovakia, Saratovská 2470/2, Trenčín Zmluva o nájme kancelárskeho zariadenia 27.10.2016 PDF
2017-02 Tábor Podvišňové s.r.o., Hrubá strana 1442, Bzince pod Javorinou Zmluva o ubytovaní a poskytovaní stravovacích služieb 3.10.2016 PDF
5/2016 Tomáš Barták – TOBA Trenčín,
Dušan Paška
Zmluva o nájme nebytových prietorov 26.9.2016 PDF
4/2016 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave s.r.o. Zmluva o nájme nebytových prietorov 2.9.2016 PDF
2/2016 Športové gymnázium Trenčín Zmluva o výpožičke 30.8.2016 PDF
1/2016 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín Zmluva o výpožičke 30.8.2016 PDF
2/2016 Tanečný klub Dukla Trenčín Zmluva o nájme nebytových prietorov 30.8.2016 PDF
Ing. Igor Taraš, Bullova 21, Bratislava Zmluva o darovaní 15.8.2016 PDF
K3/3 Equity,o.z. Bratislava Zmluva o poskytovaní ceny v rámci súťaže „som neNORMÁLNE fér“ 23.6.2016 PDF
NZ_42/2016 Trenčianske múzeum v Trenčíne,
Mierové námestie 46, Trenčín
Nájomná zmluva – prenájom amfiteátra v areáli Trenčianskeho hradu PDF
Plast s.r.o.,Veľké Stankovce 742 Zmluva o dielo č. 1
Montáž okien  blok C a D
PDF
Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Zmluva o poskytnutí verejných služieb 29.06.2016 PDF
Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Zmluva o poskytnutí verejných služieb 29.06.2016 PDF
Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Zmluva o poskytnutí verejných služieb 29.06.2016 PDF
Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Zmluva o poskytnutí verejných služieb 29.06.2016 PDF
51–3060847 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
Bratislava
Poistná zmluva pre havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel 20.04.2015 PDF
4/2016 Mgr. Marek Bitarovský
Biskupice 131
Bánovce nad Bebravou
Zmluva
poskytovaní služieb keramickej technológie
10.03.2016 PDF
3/2016 Občianske združenie Smajlovo
U Zelnicovej cesty 127
Kostolná Záriečie
Zmluva
poskytovaní služieb keramickej technológie
17.3.2016 PDF
Ján Vrškový -JV+AV, Ľ.Stárka 211/1, Trenčín Zmluva
o darovaní
19.1.2016 PDF
2/2016 Mgr. art. Martin Bu, ArtD.
Bárdošova 18
Bratislava
Zmluva
poskytovaní služieb keramickej technológie
15.1.2016 PDF
1/2016 Občianske združenie Smajlovo
U Zelnicovej cesty 127
Kostolná Záriečie
Zmluva
poskytovaní služieb keramickej technológie
15.1.2016 PDF
Adient Slovakia, spol. s.r.o.
Štúrova 4
Bratislava
Zmluva o poskytovaní
praktického vyučovania formou umeleckej praxe
30.5.2016 PDF