ŠTIPENDIÁ

Podmienky poberania štipendia
 1. Z titulu hmotnej núdze:
  – potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávok v hmotnej núdzi alebo potvrdenie o trvaní poberania dávok
 2. Z titulu životného minima:
  – doklad o počte nezaopatrených a počte zaopatrených plnoletých detí
  – doklady o spoločne posudzovaných osobách
  – doklady o príjme posudzovaných osôb
  ( zamestnávateľ, daňový úrad) za predchádzajúci kalendárny rok

 3. vysvedčenie z ukončeného predchádzajúceho ročníka

 4. vyplnená písomná žiadosť

 5. sumy vyplácaného štipendia:

priemer 1,00 – 2,00 vrátane – 45,21 €
priemer 2,00 – 2,50 vrátane – 31,65 €
priemer 2,50 – 3,50 vrátane – 22,61 €

bližšie informácie Mgr. M. Balažovjechová telefonicky – 032/6528081 alebo osobne v kabinete č. 33
Tabuľky na výpočet životného minima pre rodinu s deťmi k 1.7.2017
Plnoletá fyzická osoba: 199,48 €
Ďalšia plnoletá fyzická osoba: 139,16 €
Neplnoleté, nezaopatrené dieťa: 91,06 €
1 rodič + 1 dieťa 290,54 €
1 rodič + 2 deti 381,60 €
1 rodič + 3 deti 472,66 €
1 rodič + 4 deti 563,72 €
1 rodič + 5 detí 654,78 €
1 rodič + 6 detí 745,84 €
2 rodičia + 1 dieťa 429,70 €
2 rodičia + 2 deti 520,76 €
2 rodičia + 3 deti 611,82 €
2 rodičia + 4 deti 702,88 €
2 rodičia + 5 detí 793,94 €
2 rodičia + 6 detí 885,00 €
Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk