Školský orgán študentov, ktorý pozostáva z 15 členov.

Každá trieda (1.-3. roč.) má svojho zástupcu, ktorý je členom Žiackej školskej rady.

Členovia Žiackej školskej rady sú zástupcami všetkých žiakov.

Žiacka školská rada zastáva návrhy a podnety žiakov, zároveň rieši ich problémy a zlepšuje ich školský život na škole. Je iniciátorom aktivít a rozvoja študentského života na našej škole.

Zástupca Žiackej školskej rady a všetkých žiakov je predseda Žiackej školskej rady.

Nájdete nás aj na Facebooku.

Plán Žiackej školskej rady na šk. rok 2016/2017:

 1. Logo ŽŠR a lepšia prezentácia organizovaných aktivít
 2. Spolupráca na projekte Átrium spoločne s odborom Exteriérový dizajn
 3. Fajčiarsky kútik
 4. Naďalej obhajovať a podporovať návrhy na zlepšenie školy od študentov
 5. Pomoc študentom pri riešení ich problémov

 

Práca, ktorú  Žiacka školská rada spravila:

 • Schránka pre žiakov kde môžu anonymne vhadzovať ich nápady, podnety
 • Zlepšenie sortimentu v školskom bufete
 • Pridanie kamery smerom na šatne kvôli krádežiam
 • Výmena plátna a dataprojektora v učebniach U DVK a U FYZ pre lepšie vyučovacie podmienky
 • Odmeňovanie žiakov pri klauzúrnych prácach
 • Organizácia hlasovania pre projekt Átrium a pomoc pri práci
 • Strih a výsadba ovocných stromov v Jablkovom sade
 • Účasť a navrhovanie koncepcie práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji
 • Školenie Žiackej školskej rady
 • Ekonomický projekt Rozbehni sa !
 • Zlepšenie prerozdelenia žiakov – Krajinársky kurz ( triedy išli spolu, neboli rozdelené na polovicu)

Vytvorenie spätnej väzby pre vedenie školy, možnosti kompromisu a riešení problémov žiakov