TRIEDNI UČITELIA
I. Ročník
Mgr. art. Petra Némethová I.R/K
Mgr. art. Veronika Kostková I.F/A
Ing. Soňa Gulánová I.O/S
Mgr. Vanda Varčeková I.G/V/P
Mgr. Dušan Paulo I.I/E
II. Ročník
Ing. Helena Backárová, PhD. II.O/S
Mgr. Katarína Spačková II.F/A
Mgr. Ivana Poruban Santová II.I/E
Mgr. Lenka Fáberová II.G/V/P
Mgr. Katarína Pokorná II.R/D
III. Ročník
Mgr. Silvia Zahoráková III.G/V
PaedDr. Alexandra Misárošová III.O/S/P
Mgr. Lucia Izakovičová III.F/A
Ing. Mgr. Anna Šupáková III.R/V
Mgr. Andrea Zacharová III.I/E
IV. Ročník
Ing. Mgr. Anna Šupáková IV.F/A
Ing. Jana Tesarčíková IV.R/V
PaedDr. Jana Kováčová IV.O/S/P
Mgr. Marianna Balažovjechová IV.I/E
Ing. Viera Gagová IV.G/V
UČITELIA
Mgr. art. Ján Ančic, ArtD.
Ing. Adriana Baginová
Mgr. Katarína Belišová
Mgr. Marek Bitarovský
Ing. Tatiana Brecíková
Mgr. art. Zuzana Dianovská
Mgr. Juraj Egly
Ing. Gertrúda Fraňová
Mgr. art. Peter Gotthardt, ArtD.
Akad. mal. Peter Grísa
Mgr. Hajná Helena
Mgr. Miroslava Holtáková
Mgr. Eva Hoždorová
Mgr. art. Kristína Hroznová
RNDr. Věra Chlebanová
Mgr. art. Michaela Jágerská
Mgr. art. Jakub Jenčo
Mgr. Ingrida Jozefková
RNDr. Eva Krupalová
MgA. Lýdia Masárová Poulová
Ing. Katarína Mikušincová
Mgr. Pavol Obst
Mgr. art. Iveta Ochránková
Mgr. art. Štefan Oliš
Ing. Anna Páleníková
Mgr. BcA. Alena Plánková
Akad. mal. Marta Potfajová
Mgr. art. Petra Pršová
PhDr. Eva Rejdovjanová
Ing. Tatiana Repková
Mgr. Kristína Sadloňová
Mgr. art. Róbert Sender
Mgr. art. Michal Smoleňák
Mgr. art. Tomáš Storinský
Mgr. Alena Straňáková
MgA. Silvia Šiveňová
Mgr. art. Drahomír Šťastný
Mgr. Tatiana Tóthová
Mgr. Lenka Vicenová
Ing. arch. Viktor Vilkovský
Mgr. art Katarína Zbudilová
Mgr. art. Jozef Žovinec
Mgr. art. Martin Žovinec
EXTERNÍ PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – DOHODA
Ing. Bibiána Nedvědová
Vít Pacalaj
Ladislav Talian
Mgr. Klaudia Staníková
Mgr. Mária Vilkovská
Dominik Zemánek