Informácie o študijných odboroch


FOTOGRAFICKÝ
DIZAJN

fod

PROPAGAČNÉ
VÝTVARNÍCTVO

ppv

PROPAGAČNÁ
GRAFIKA

prop

PRIEMYSELNÝ
DIZAJN

priem

ANIMOVANÁ
TVORBA

anim

ODEVNÝ
DIZAJN

odev

REKLAMNÁ
TVORBA

rekl

DIZAJN
EXTERIERU

ext

SCÉNICKÁ
KOSTÝMOVÁ TVORBA

scena

DIZAJN
INTERIÉRU

int

DIGITÁLNA MAĽBA
- KONCEPT ART

DIM