Objednávky 2013

Číslo obj. Vystavený IČO Názov firmy Vybavuje
1/2013 2.1.2013 31602436 AJFA-AVIS,s r.o. Kudlová Jana
2/2013 7.1.2013 17661668 VILKOVSKÝ-Ing. Rudolf Vilkovský Páleníková Anna, Ing.
3/2013 8.1.2013 36226947 ILLE-Papier-Service SKsro Blažej Ladislav
6/2013 9.1.2013 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Bubeníková Iveta, Ing.
4/2013 9.1.2013 11751398 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Janovská Mária
5/2013 9.1.2013 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN Hromádka Miloš
7/2013 11.1.2013 46082182 PAPERA Janovská Mária
8/2013 14.1.2013 46082182 PAPERA Janovská Mária
9/2013 14.1.2013 3317712100 Ing. Galovský Juraj – JAG
10/2013 22.1.2013 46082182 PAPERA
11/2013 22.1.2013 46472738 Andrea Móderová – UNIPAP Koršo Martin
12/2013 22.1.2013 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN Koršo Martin
13/2013 22.1.2013 11751398 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Janovská Mária
15/2013 25.1.2013 35699434 ANTALIS Janovská Mária
14/2013 25.1.2013 46082182 PAPERA Janovská Mária
16/2013 28.1.2013 34270094 Roman Ciblík Páleníková Anna, Ing.
16a/2013 28.1.2013 46082182 PAPERA Kudlová Jana
21a/2013 30.1.2013 36314323 SEKO TRENČIN, s.r.o. Janovská Mária
17/2013 30.1.2013 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN Koršo Martin
21/2013 31.1.2013 37381598 Róbert Maruškanič Páleníková Anna, Ing.
22/2013 31.1.2013 31429149 FOMEI Slovakia s. r. o. Plánková Alena, Mgr. BcA
20/2013 31.1.2013 37664735 Roman Dužík – BS SLOVAKIA
19/2013 31.1.2013 46082182 PAPERA Brezaniová Marcela, Ing.
22a/2013 31.1.2013 31381227 ECOPRESS Magazines Kudlová Jana
18/2013 31.1.2013 36371271 PORADCA, s. r. o. Kudlová Jana
22b/2013 6.2.2013 36743852 WebHouse, s.r.o. Tesarčíková Jana, Ing.
23/2013 11.2.2013 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Bubeníková Iveta, Ing.
24/2013 11.2.2013 00699993 Slovenské centrum dizajnu Kudlová Jana
25/2013 11.2.2013 11751398 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Janovská Mária
26/2013 11.2.2013 31429149 FOMEI Slovakia s. r. o. Plánková Alena, Mgr. BcA
27/2013 11.2.2013 36351792 IGEPA – IGAZ – PAPIER, s.r.o. Janovská Mária
28/2013 12.2.2013 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN Koršo Martin
29/2013 12.2.2013 46082182 PAPERA Janovská Mária
30/2013 14.2.2013 44608101 PYROSLOVAKIA s.r.o. Páleníková Anna, Ing.
31/2013 14.2.2013 44608101 PYROSLOVAKIA s.r.o. Janovská Mária
32a/2013 15.2.2013 34266593 VLADIMÍR PIKNA Páleníková Anna, Ing.
32/2013 15.2.2013 11751398 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Janovská Mária
35/2013 20.2.2013 17055270 SANET Páleníková Anna, Ing.
34/2013 20.2.2013 34144650 HAGARD:HAL, a.s. Koršo Martin
33/2013 20.2.2013 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN Koršo Martin
36a/2013 21.2.2013 36555355 VYFAKO Páleníková Anna, Ing.
36b/2013 22.2.2013 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN Koršo Martin
38b/2013 25.2.2013 46082182 PAPERA Janovská Mária
37/2013 25.2.2013 46082182 PAPERA Janovská Mária
38a/2013 25.2.2013 31331131 ŠEVT, a. s. Hartmanová Marcela
38/2013 26.2.2013 36226947 ILLE-Papier-Service SKsro Blažej Ladislav
40/2013 28.2.2013 46082182 PAPERA Hromádka Miloš
41/2013 28.2.2013 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN Hromádka Miloš
39/2013 28.2.2013 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN Koršo Martin
42/2013 5.3.2013 11751398 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Janovská Mária
43/2013 5.3.2013 31415741 Select spol. s r. o. Janovská Mária
44/2013 5.3.2013 36319449 tnTEL, s. r. o. Hartmanová Marcela
45/2013 5.3.2013 36460630 PEGA SLOVAKIA Janovská Mária
45a/2013 5.3.2013 31580254 GUMMI-PRINT SLOVAKIA, s.r.o. Páleníková Anna, Ing.
46/2013 6.3.2013 31415741 Select spol. s r. o. Janovská Mária
47/2013 6.3.2013 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Bubeníková Iveta, Ing.
48/2013 6.3.2013 31432981 ASC spol.s r.o. Blažej Ladislav
48a/2013 7.3.2013 35978244 SKYDENT a. s. Obst Pavol, Mgr.
49/2013 8.3.2013 35702656 M a H Trenčín, s. r. o. Blažej Ladislav
50/2013 8.3.2013 31415741 Select spol. s r. o. Janovská Mária
51/2013 11.3.2013 31415741 Select spol. s r. o. Kudlová Jana
52/2013 11.3.2013 33191921 ROADA-Roman Laco Blažej Ladislav
52a/2013 15.3.2013 00160458 Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170 Bubeníková Iveta, Ing.
52b/2013 17.3.2013 40242927 Ing. Mária Kučerová Krupalová Eva, RNDr.
56/2013 18.3.2013 31415741 Select spol. s r. o. Janovská Mária
54/2013 18.3.2013 46082182 PAPERA Kudlová Jana
55/2013 18.3.2013 11751398 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Janovská Mária
53/2013 18.3.2013 46082182 PAPERA Brezaniová Marcela, Ing.
57/2013 18.3.2013 00160458 Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170 Páleníková Anna, Ing.
58/2013 21.3.2013 36712736 KRAJSPOL SK Straňáková Alena, Mgr.
59/2013 26.3.2013 31429149 FOMEI Slovakia s. r. o. Búranová Emoke, Mgr. art.
60/2013 27.3.2013 44418957 STOCI Ištvániková Božena, Ing.
61/2013 27.3.2013 37664735 Roman Dužík – BS SLOVAKIA Hromádka Miloš
62/2013 27.3.2013 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN Koršo Martin
64/2013 2.4.2013 34596861 Mariana Letková – FEROPLECH – LETKO Janovská Mária
63/2013 3.4.2013 46472738 Andrea Móderová – UNIPAP Blažej Ladislav
65/2013 4.4.2013 31429149 FOMEI Slovakia s. r. o. Plánková Alena, Mgr. BcA
66/2013 5.4.2013 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN
67/2013 5.4.2013 46082182 PAPERA Janovská Mária
68/2013 8.4.2013 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Bubeníková Iveta, Ing.
69/2013 8.4.2013 11751398 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Janovská Mária
70/2013 8.4.2013 31415741 Select spol. s r. o. Janovská Mária
71/2013 9.4.2013 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN Koršo Martin
72/2013 11.4.2013 30226406 Sunteq
72a/2013 12.4.2013 46082182 PAPERA Janovská Mária
73/2013 15.4.2013 46082182 PAPERA Janovská Mária
74/2013 17.4.2013 46082182 PAPERA Janovská Mária
75/2013 18.4.2013 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN Koršo Martin
76/2013 19.4.2013 11751398 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Janovská Mária
77a/2013 23.4.2013 36226947 ILLE-Papier-Service SKsro Blažej Ladislav
77/2013 23.4.2013 31432981 ASC spol.s r.o. Blažej Ladislav
78/2013 24.4.2013 11751398 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Janovská Mária
80a/2013 29.4.2013 46082182 PAPERA Janovská Mária
79/2013 29.4.2013 17751209 Autodielna Bulko Peter Blažej Ladislav
80/2013 29.4.2013 36314323 SEKO TRENČIN, s.r.o. Janovská Mária
81/2013 30.4.2013 46082182 PAPERA Brezaniová Marcela, Ing.
82/2013 30.4.2013 37664735 Roman Dužík – BS SLOVAKIA Hromádka Miloš
83/2013 30.4.2013 161438 Poľnohospodárske družstvo Páleníková Anna, Ing.
84/2013 30.4.2013 46082182 PAPERA Janovská Mária
86a/2013 2.5.2013 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN Finkeiová Ingrid, Mgr.
87/2013 2.5.2013 31415741 Select spol. s r. o. Janovská Mária
88/2013 2.5.2013 36460630 PEGA SLOVAKIA Janovská Mária
85/2013 2.5.2013 34270094 Roman Ciblík Páleníková Anna, Ing.
86/2013 2.5.2013 11751398 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Janovská Mária
90/2013 3.5.2013 36631124 Slovenská pošta, a.s. Páleníková Anna, Ing.
89/2013 3.5.2013 36303232 INTER ŠPORT CENTRUM VRŠATEC Páleníková Anna, Ing.
91/2013 6.5.2013 36326089 SLOVCHEMA distribution Páleníková Anna, Ing.
92/2013 6.5.2013 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Bubeníková Iveta, Ing.
93/2013 6.5.2013 30999855 A. S. A. – PRINT Finkeiová Ingrid, Mgr.
94/2013 9.5.2013 34103775 Mestské kultúrne stredisko Bitarovský Marek, Mgr.
96/2013 13.5.2013 36712736 KRAJSPOL SK Janovská Mária
95/2013 13.5.2013 36479721 ALFA Reklama Brecíková Tatiana, Ing.
97/2013 15.5.2013 31429149 FOMEI Slovakia s. r. o. Plánková Alena, Mgr. BcA
98/2013 16.5.2013 42274320 Združenie rodičov pri SUŠ Trenčín Bubeníková Iveta, Ing.
100/2013 17.5.2013 46082182 PAPERA Janovská Mária
99/2013 17.5.2013 34144650 HAGARD:HAL, a.s. Bubeníková Iveta, Ing.
101/2013 21.5.2013 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN Koršo Martin
102/2013 21.5.2013 46472738 Andrea Móderová – UNIPAP Blažej Ladislav
104/2013 23.5.2013 46082182 PAPERA Janovská Mária
103/2013 23.5.2013 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN Koršo Martin
106/2013 24.5.2013 11751398 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Janovská Mária
107/2013 24.5.2013 11751398 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Janovská Mária
105/2013 24.5.2013 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN Koršo Martin
107a/2013 24.5.2013 34110321 AMANN Slovakia, s. r. o. Janovská Mária
108/2013 27.5.2013 46082182 PAPERA Janovská Mária
108a/2013 27.5.2013 00587257 Q – EX, a. s.
108b/2013 27.5.2013 31363822 ARES, s.r.o. Tisoňová Katarína, Mgr.
109/2013 30.5.2013 36331040 D COMP TRENCIN, s.r.o. Hromádka Miloš
110/2013 30.5.2013 11751398 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER Janovská Mária
112a/2013 31.5.2013 46082182 PAPERA Janovská Mária
111/2013 31.5.2013 46082182 PAPERA Janovská Mária
112/2013 31.5.2013 37664735 Roman Dužík – BS SLOVAKIA Hromádka Miloš

Objednávky 2012

JANUÁR 2012: 

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet Vybavuje
1/2012 05.01.2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomasikova 23/D
821 01 Bratislava
stravné lístky Ing. I. Bubeníková
1a/2012 16.01.2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223 911 01 Trenčín Kábel, batéria k PC M. Koršo
2/2012 18. 01. 2012 MATICA SLOVENSKÁ Nám. J. C. Hronského 1 036 52 Martin Slov. pohľady – predplat. na r. 2012 J. Kudlová
3/2012 18. 01. 2012 ASC spol. s r. o. Bratislavská 123 911 05 Trenčín Toaletný papier Jumbo L. Blažej
4/2012 18. 01. 2012 Select spol. s r. o. Lipová 19 911 05 Trenčín Plátno biele M. Janovská
4a/2012 24. 01. 2012 M a H Trenčín s. r. o. Brnianska 1014 911 05 Trenčín Oprava OPEL ZAFIRA L. Blažej
6a/2012 26. 01. 2012 EXPO CENTER a. s. Pod Sokolicami 43 911 40 Trenčín Prenájom plochy na výstavu Stredoškolák 2012 Ing. A. Páleníková
7/2012 31. 01. 2012 Maruškanič Róbert Jána Halašu 2702/3 911 08 Trenčín Revízia tlakových nádob Ing. A. Páleníková
8/2012 31. 01. 2012 SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 911 05 Trenčín Výtvarný materiál Mgr. art. R. Sender
9/2012 31. 01. 2012 Ille-Papier-Service SK, spol. s r. o. Ľ. Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Hygienické potreby L. Blažej
10/2012 31. 01. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223 911 01 Trenčín Tlačiareň, pečiatka M. Koršo
11/2012 31. 01. 2012 Roman Dužík – BS SLOVAKIA Saratovská 2470/2 911 08 Trenčín Kopírovanie na prenajatom zariadení M. Koršo

 

 

FEBRUÁR 2012

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet Vybavuje
12/2012 06. 02. 2012 WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava Webhostingové služby na portáli Domains (22.2.2012 – 21. 2. 2013) Ing. J. Tesarčíková
13/2012 06. 02. 2012 PYROSLOVAKIA, s. r. o. Bratislavská 442 911 06 Trenčín Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Ing. A. Páleníková
13a/2012 06. 02. 2012 Roman CIBLÍK Kúrenárske, vodoinštalatérske a zváračské práce Halalovka 12 911 08 Trenčín Kúrenárske práce Ing. A. Páleníková
14/2012 10.02.2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomasikova 23/D
821 01 Bratislava
stravné lístky Ing. I. Bubeníková
15/2012 08. 02. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223 911 01 Trenčín Tonery do tlačiarní M. Koršo
15a/2012 08. 02. 2012 FOMEI Slovakia s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava Náhradné diely pre FOD Mgr. BcA. Alena Plánková
15b/2012 09. 02. 2012 AJFA+AVIS, s. r. o. Klemensova 34 010 01 Žilina Čo má vedieť mzdová účtovníčka č. 2012 Ing. Bubeníková
16/2012 10.02.2012 Andrea Móderová – UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín Baliaci papier M. Janovská
17/2012 15. 02. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223 911 01 Trenčín Toner, HDD M. Koršo
19/2012 16. 02. 2012 Ing. Galovský Juraj – JAG Javorova 27 911 05 Trenčín Výtvarný materiál ŠR Mgr. art. Peter Gotthardt ArtD
20/2012 20. 02. 2012 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby, kancelársky papier Ing. M. Brezaniová
20a/2012 20. 02. 2012 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Centrum výpočtovej techniky STU Vazovova 5 812 69 Bratislava Ročný členský poplatok na administr. Náklady na r. 2012 M. Hromádka
22/2012 21. 02. 2012 HAGARD HAL, a. s. K zábraniu 911 01 Trenčín Elektroinštalačný materiál Š. Gramblička 22a/2012 23. 02. 2012 Démos trade, s. r. o. Bratislavská cesta 402 911 06 Trenčín Doska na stoly L. Blažej
22c/2012 24. 02. 2012 Mariana Letková – FEROPLECH – LETKO Sedličná 47 913 11 Trenčianske Stankovce CU plech 0,8x1000x2000 M. Janovská
23/2012 28. 02. 2012 Interiéry Riljak, s. r. o. Oravský Podzámok 33 027 41 Oravský Podzámok Školská zostava Žiak Plus B č. 6 + katedra so stoličkou (zelená) – 15 ks, školská zostava (modrá) – 1 ks Ing. A. Páleníková
23a/2012 128.02. 2012 SEKO Trenčín s. r. o. Hollého 928 911 05 Trenčín VM – ŠR M. Janovská
24/2012 28. 02. 2012 Andrea Móderová – UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín Toaletný papier L. Blažej
24a/2012 29. 02. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223 911 01 Trenčín Tlačiareň, usb, toner M. Koršo

 

MAREC 2012:

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet Vybavuje
24b/2012 01. 03. 2012 Roman Dužík – BS SLOVAKIA Saratovská 2470/2 911 08 Trenčín Kopírovacie práce na prenajatom zariadení M. Hromádka
24c/2012 01. 03. 2012 Andrea Móderová – UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín Baliaci papier M. Janovská
24d/2012 01. 03. 2012 Kľúčová služba Nezbeda a Radovský Konečná 2 921 01 Piešťany Oprava trezoru Ing. A. Páleníková
24e/2012 04. 03. 2012 L.K. Permanent spol. s r. o. Hattalova 12 831 03 Bratislava Predplatné časopisu FONT na r. 2012 J. Kudlová
25/2012 06. 03. 2012 Le cheque dejeuner Stravné lístky Ing. I. Bubeníková
26/2012 06. 03. 2012 SEKO Trenčín s. r. o. Hollého 928 911 05 Trenčín VM – ŠR M. Janovská
26a/2012 13. 03. 2012 MRP-COMPANY, spol. s r. o. Kpt. Jána Nálepku 607/25 976 46 Valaská MRP vizuálny účtovný systém, upgrade Mzdy a personalistika Ing. A. Páleníková
26b/2012 15. 03. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223 911 01 Trenčín Toner, dvd-r M. Koršo
27/2012 19. 03. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223 911 01 Trenčín Toner, papier, CD M. Koršo
27a/2012 26. 03. 2012 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica VM – PČ M. Janovská
28/2012 27. 03. 2012 Ille-Papier-Service SK, spol. s r. o. Ľ. Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Hygienické potreby L. Blažej
29/2012 27. 03. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223 911 01 Trenčín Toner, papier, CD M. Koršo
30/2012 29. 03. 2012 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby, kancelársky papier Ing. M. Brezaniová
30a/2012 30. 03. 2012 Roman Dužík – BS SLOVAKIA Saratovská 2470/2 911 08 Trenčín Kopírovacie práce na prenajatom zariadení M. Hromádka
31/2012 30. 03. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223 911 01 Trenčín USB, podložka pod myš, reproduktor M. Koršo
31a/2012 30. 03. 2012 Peter Klčo SDSK SNP 289 922 03 Vrbové ihly M. Janovská

 

APRÍL 2012:

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet Vybavuje
32/2012 02. 04. 2012 Le cheque dejeuner Stravné lístky Ing. I. Bubeníková
33/2012 02. 04. 2012 Zabezpečenie recepcie počas akcie Ódy módy dňa 21. 06. 2012 _ Ing. A. Páleníková
34/2012 04. 04. 2012 SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Ing. A. Páleníková
35/2012 05. 04. 2012 L.K. Permanent spol. s r. o. Hattalova 12 831 03 Bratislava Staršie čísla časopis Font Mgr. art. Iveta Ochránková
36/2012 10. 04. 2012 SKYDENT a. s. Hlavná 21 951 85 Skýcov Fotochémia pre FOD Mgr. BcA. Plánková
37/2012 11. 04. 2012 ASC spol. s r. o. Bratislavská 123 911 05 Trenčín Toaletný paqpier L. Blažej
37a/2012 11. 04. 2012 UNIVERSUM Orgovánová 6 911 05 Trenčín Preprava žiakov na súťaž MLM Prešov Ing. A. Páleníková
37b/2012 12. 04. 2012 Ing. Galovský Juraj – JAG Javorova 27 911 05 Trenčín Výtvarný materiál ŠR Mgr. art. Peter Gotthardt ArtD
38/2012 17. 04. 2012 GUMMI – PRINT, s. r. o. Fučíkova 61 038 52 Sučany MANUAL WASH 1000 lt M. Janovská
39/2012 19. 04. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223 911 01 Trenčín Toner do tlačiarní M. Koršo
40/2012 20. 04. 2012 Ing. Galovský Juraj – JAG Javorova 27 911 05 Trenčín Výtvarný materiál ŠR Mgr. art. Peter Gotthardt ArtD
43/2012 25. 04. 2012 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby, kancelársky papier Ing. M. Brezaniová
44/2012 30. 04. 2012 Roman Dužík – BS SLOVAKIA Saratovská 2470/2 911 08 Trenčín Kopírovacie práce na prenajatom zariadení M. Hromádka

 

MÁJ 2012:

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet Vybavuje
45/2012 02. 05. 2012 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby, papier Ing. Brezaniová
46/2012 03. 05. 2012 Le cheque dejeuner Stravné lístky Ing. I. Bubeníková
47/2012 04. 05. 2012 KASI a. s. Stavbárska 42 821 07 Bratislava Výbojka kasi 400, Variowash 2172 Ing. A. Páleníková
49a/2012 11. 05. 2012 PD ZámostieJ. Psotného 12 911 05 Trenčín Vývoz odpadu L. Blažej
50/2012 14. 05. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223 911 01 Trenčín papier, CD, dvd M. Koršo
51/2012 16. 05. 2012 Pavel Horňák – Sussman Partizánska 11 911 01 Trenčín Náhradné diely do žehliacej techniky M. Janovská
52/2012 16. 05. 2012 ASC spol. s r. o. Bratislavská 123 911 05 Trenčín Toaletný papier L. Blažej
53/2012 16. 05. 2012 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica lepenka M. Janovská
53a/2012 17. 05. 2012 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica lepenka M. Janovská
54/2012 22. 05. 2012 Ille-Papier-Service SK, spol. s r. o. Ľ. Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá L. Blažej L. Blažej
54a/2012 23. 05. 2012 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica VM ŠR M. Janovská
55/2012 23. 05. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223 911 01 Trenčín papier, tonery do tlačiarne M. Koršo
55a/2012 28. 05. 2012 ŠEVT a. s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica Katalógový list žiaka M. Hartmanová
55b/2012 30. 05. 2012 ROMAN LACO – ROADA Opatovská 15 911 01 Trenčín Čist. prostriedky L. Blažej
55c/2012 31. 05. 2012 Roman CIBLIK Kúrenárske, vodoinštalatérske a zváračské práce Halalovka 12 911 08 TrenčínIng. Oprava výmenného rozdeľovača pre A-blok A. Páleníková
55d/2012 31. 05. 2012 Roman Dužík – BS SLOVAKIA Saratovská 2470/2 911 08 Trenčín Kopírovacie práce na prenajatom zariadení M. Hromádka
55e/2012 31. 05. 2012 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kresliaci kartón A3 M. Janovská
55f/2012 31. 05. 2012 Mega Janko Bratislavská 52 908 51 Holíč Lepenka M. Janovská

 

JÚN 2012:

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet Vybavuje
56/2012 04. 06. 2012 Le cheque dejeuner Stravné lístky Ing. I. Bubeníková
57/2012 05. 06. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223 911 01 Trenčín tonery do tlačiarne ,DVD-r M. Koršo
57a/2012 05. 06. 2012 ARES spol. s r. o. Banšelova 4 821 04 Bratislava 2 Časopis SPITZE 9/2012 – 8/2013 Mgr. K. Tisoňová
58/2012 07. 06. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223 911 01 Trenčín Zdroj, toner M. Koršo
58a/2012 11. 06. 2012 CHORVÁT, spol. s r. o. 9. mája 469 913 21 Trenčianska Turná Preprava autobusom Oravský Podzámok Ing. A. Páleníková
59/2012 11. 06. 2012 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
Predplatné 13 čísiel mesačníka Verejná správa Ing. A. Páleníková
59a/2012 15. 06. 2012 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
Poradca 2013 J. Kudlová
59b/2012 15. 06. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223
911 01 Trenčín
Nabíjačka, cd-r M. Koršo
60/2012 18. 06. 2012 Greandhotel Trenčín Palackého 3477
911 01 Trenčín
Ubytovanie 2 dvojposteľových izbieb 20.-21.06.2012 Ing. A. Páleníková
61/2012 18. 06. 2012 TONAS Bc. Antonín Šepták G. R. Štefánika 412/62
911 01 Trenčín
Obj. konštrukcie pre LED panely Ing. A. Páleníková
61a/2012 18. 06. 2012 ZEGA s. r. o. Zlatovská 27
911 05 Trenčín
Trampolína s držadlom Mgr. Zacharová
62/2012 19. 06. 2012 SKLENÁRSTVO-JOZEF PEVNÝ Vlárska cesta č. 16
911 01 Trenčín
Sklo na zasklievanie okien L. Blažej
63/2012 19. 06. 2012 FOMEI Slovakia s. r. o. Za kasárňou 1
831 03 Bratislava
Náhradné diely Mgr. BcA. Plánková
64/2012 19. 06. 2012 ASC spol. s r. o. Bratislavská 123
911 05 Trenčín
Toaletný papier L. Blažej
65/2012 20. 06. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223
911 01 Trenčín
Fotopapier lesklý M. Koršo
66/2012 20. 06. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223
911 01 Trenčín
Fotopapier lesklý, samolepka M. Koršo
66a/2012 20. 06. 2012 Školský internát Staničná 6
911 05 Trenčín
Obj. na ubytovanie – ÓDY MÓDY Ing. A. Páleníková
67/2012 25. 06. 2012 Alza.sk Gen. R. Štefánika 6570/19
911 01 Trenčín
Nákup fotoaparátu M. Koršo
68/2012 29. 06. 2012 Roman Dužík – BS SLOVAKIA Saratovská 2470/2
911 08 Trenčín
Kopírovacie práce na prenajatom zariadení M. Hromádka
68a/2012 29. 06. 2012 QEX, a. s. Brnianska 1
911 05 Trenčín
Rámy Ing. A. Páleníková

 

JÚL 2012:

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet Vybavuje
68b/2012 02. 07. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223
911 01 Trenčín
Toner M. Koršo
69/2012 09.07.2012 Le cheque dejeuner Stravné lístky Ing. I. Bubeníková
70/2012 10. 07. 2012 tnTEL, s. r. o. Zlatovská 31
911 75 Trenčín
Oprava telef. ústredne Ing. A. Páleníková
71/2012 11. 07. 2012 HAGARD HAL, a. s.
K zábraniu 911 01 Trenčín
Elektroinštalačný materiál Š. Gramblička
72/2012 11. 07. 2012 SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928
911 05 Trenčín 7
Údržbársky materiál L. Blažej
3/2012 17. 07. 2012 Ille-Papier-Service SK, spol. s r. o. Ľ. Podjavorinskej 455/7
914 01 Trenčianska Teplá
Hygienické potreby L. Blažej
74/2012 18. 07. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223
911 01 Trenčín
Toner M. Koršo
75a/2012 31. 07. 2012 HAGARD HAL, a. s.
K zábraniu
911 01 Trenčín
Elektroinštalačný materiál Š. Gramblička

 

AUGUST 2012:

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet Vybavuje
76/2012 01.08. 2012 Le cheque dejeuner Stravné lístky Ing. I. Bubeníková
77/2012 06. 08. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design
Horný Šianec 223
911 01 Trenčín
Kábel k DVD M. Koršo
78/2012 07. 08. 2012 HAGARD HAL, a. s.
K zábraniu
911 01 Trenčín
Elektroinštalačný materiál Š. Gramblička
79/2012 09. 08. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design
Horný Šianec 223
911 01 Trenčín
Kábel k DVD, zásuvka M. Koršo
80/2012 09. 08. 2012 PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
Kancelársky papier, kancel. potreby Ing. Brezaniová
80a/2012 10. 08. 2012 COLD s.r.o.
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
Oprava klimatizácie Ing. M. Brezaniová
80b/2012 14. 08. 2012 Ing. Pavol Frančák – PAMAS
J.Zemana 35
911 01 Trenčín
Zviazanie dokumentov M. Hartmanová
81/2012 15. 08. 2012 GALA, s. r. o.
Biskupická 1804/54
911 01 Trenčín
Vymaľovanie priestorov chodby Ing. A. Páleníková
82/2012 15. 08. 2012 GALA, s. r. o.
Biskupická 1804/54
911 01 Trenčín
Vymaľovanie priestorov MMU Ing. A. Páleníková
83/2012 15. 08. 2012 HAGARD HAL, a. s.
K zábraniu
911 01 Trenčín
Elektroinštalačný materiál Š. Gramblička
84/2012 15. 08. 2012 Creativ line s.r.o.
Segnerova 1/B
841 04 Bratislava
Mixážny pult so zariadením Ing. A. Páleníková
85/2012 20. 08. 2012 PORADCA s. r. o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
Vyučtovanie PORADCA 2012 J. Kudlová
87a/2012 28. 08. 2012 PROMEL – Štefan Balaj
Soblahov 382
913 38 Trenčín
Elektroinštalačné práce Ing. A. Páleníková
87b/2012 28. 08. 2012 HAGARD HAL, a. s.
K zábraniu
911 01 Trenčín
Elektroinštalačný materiál Š. Gramblička
88/2012 30. 08. 2012 Kostková Marta – DUO
Považská 2026/83
911 01 Trenčín
Fložka FAB, kľúče FAB Š. Gramblička
89/2012 30. 08. 2012 FOMEI Slovakia s.r.o.
Za kasárňou 1
831 03 Bratislava
Materiál FOD Mgr. BcA. Plánková
90/2012 31. 08. 2012 Roman Dužík – BS Slovakia
Saratovská 2470/2
911 08 Trenčín
Kopírovacie práce na prenajatom zariadení Ing. Brezaniová

 

SEPTEMBER 2012:

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet Vybavuje
91/2012 004. 09. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design
Horný Šianec 223
911 01 Trenčín
Kábel k DVD, zásuvka, konektor, kryt M. Koršo
92/2012 04. 09. 2012 ALFA Reklama s.r.o.
Sládkovičova 602/67
017 01 Považská Bystrica
Pentaprint PaedDr. I. Štefka
93/2012 06. 09. 2012 Le Cheque dejeneur Stravné lístky Ing. I. Bubeníková
95/2012 07. 09. 2012 HAGARD HAL, a. s.
K zábraniu
911 01 Trenčín
Elektroinštalačný materiál Š. Gramblička
95a/2012 10. 09. 2012 Roman CIBLÍK Kúrenárske, vodoinštalatérske a zváračské práce
Halalovka 12
911 08 Trenčín
Kúrenárske práce Ing. A. Páleníková
95b/2012 12. 09. 2012 Výroba nábytku na objednávku
VILKOVSKÝ Ing. Rudolf Vilkovský Pod Brezinou 75
911 01 Trenčín
Výroba maliarských stojanov Ing. A. Páleníková
96/2012 11. 09. 2012 HAGARD HAL, a. s. K zábraniu
911 01 Trenčín
Elektroinštalačný materiál Š. Gramblička
97/2012 11. 09. 2012 Ille-Papier-Service SK,
spol. s r. o.
Ľ. Podjavorinskej 455/7
914 01 Trenčianska Teplá
Hygienické potreby L. Blažej
98a/2012 14. 09. 2012 Ing. Pavol Frančák – PAMAS
J. Zemana 35
911 01 Trenčín
Viazanie dokumentov – sv. literatúra J. Kudlová
101/2012 20. 09. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design
Horný Šianec 223
911 01 Trenčín V
entilátor, sieťová karta, mechanika do PC M. Koršo
103/2012 24. 09. 2012 Bystrík Igaz – BIBO design
Horný Šianec 223
911 01 Trenčín
Adaptér, napaľovačka, tonery M. Koršo
105/2012 28. 09. 2012 Roman Dužík – BS Slovakia
Saratovská 2470/2
911 08 Trenčín
Kopírovacie práce na prenajatom zariadení Ing. Brezaniová

 

OKTÓBER-DECEMBER 2012:

Číslo
obj.
Dátum Dodávateľ Predmet Vybavuje Čiastka
105a/
2012
1.10.
2012
PAPERA s.r.o.Čerešňová
17974 05  Banská Bystrica
Kancelársky papier,
kancel. potreby
Ing.
Brezaniová
160,35 EUR
106/
2012
3.10.
2012
Digicom, s.r.o.
Predmestská 81
010 01  Žilina
Nabíjačka k fotoaparátu Nikon MH-24 Ing. H. Backárová 62.20 EUR
107a/
2012
5.10.
2012
SEKO Trenčín s.r.o.Hollého
928911 05  Trenčín
VM – ŠR, nástroje do PPGD1, 2 Mgr.
Bitarovský
212,46 EUR
108/
2012
8.10.
2012
Le Cheque dejeneur Stravné lístky Ing. I. Bubeníková 5406,- EUR
109/
2012
8.10.
2012
Andrea Móderová
– UNIPAPZlatovská 22911 05  Trenčín
Hygienické potreby L. Blažej 121,75 EUR
112/
2012
15.10.
2012
Alza.sk Operačná pamäť ZEPPELIN 1Gb, brašňa na fotoaparát M. Koršo 175,49 EUR
112a/
2012
15.10.
2012
T KONFEX, s.r.o.Zlatovská 35911 05  Trenčín Silikónový kábel M. Janovská 31,20 EUR
113/
2012
16.10.
2012
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.Svoradova 7/1811 03  Bratislava ASC Agenda Komplet SŠ 2013 + prístupový systém M. Hromádka 561,- EUR
115/
2012
24.10.
2012
ASC spol. s r. o.Bratislavská 123911 05  Trenčín Toaletný papier L. Blažej 111,46 EUR
115a/
2012
25.10.
2012
Poradca s. r. o.Pri Celulózke 40010 01  Žilina Verejná správa ročník 2013 Ing. A. Páleníková 57,60 EUR
116/
2012
30.10.
2012
ROMAN LACO – ROADAOpatovská 15911 01 Trenčín Čist. prostriedky L. Blažej 142,09 EUR
117/
2012
30.10.
2012
Roman Dužík – BS SlovakiaSaratovská 2470/2911 08 Trenčín Kopírovacie práce na prenajatom zariadení M. Hromádka 118,49 EUR
118/
2012
30.10.
2012
Bystrík Igaz – BIBO designHorný Šianec 223911 01  Trenčín Výroba fotografií, nákup myš k PC, taška k PC M. Hromádka 60,10 EUR
118a/
2012
30.10.
2012
IURA EDITION, spol s r. o.Okr. Súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868Oravská 17821 09  Bratislava MANAŽMENT ŠKOLY v praxi (predplatné r.2013) J. Kudlová 56,16 EUR
118c/
2012
30.10.
2012
SEKO Trenčín s.r.o.Hollého 928911 05  Trenčín Údržbársky materiál Š. Gramblička 344,30 EUR
119/
2012
31.10.
2012
HAGARD HAL, a. s. K zábraniu911 01  Trenčín Elektroinštalačný materiál Š. Gramblička 77,50 EUR
119a/
2012
31.10.
2012
Digital Media s.r.o.Hamerská 215/7779 00  Olomouc – Holice Softwer Cinema 4D Studio R14 Win/Mac – Academy Program (55 licencií) M. Hromádka 40,- EUR
119b/
2012
1.11.
2012
WebHouse, s. r. o. Paulínska 20917 01  Trnava Predĺženie domény SUSTN Ing. J. Tesarčíková 17,99 EUR
119c/
2012
2.11.
2012
ABECEDY s.r.o.Niťová 4821 08  Bratislava DVD Dramatická štvorka J. Kudlová 49,91 EUR
120/
2012
5.11.
2012
MB ElektronikaJozef BielikŽelezničná 7281/16A911 01  Trenčín Kliešte lisovacie Š. Gramblička 95,88 EUR
121/
2012
6.11.
2012
Le Cheque dejeneurProSLDSvatoplukova 28821 08  Bratislava Stravné lístky Ing. I. Bubeníková 4347,- EUR
122/
2012
6.11.
2012
Vybavenie zvukovej miestnosti Ing. A. Páleníková 1553,41 EUR
122a/
2012
6.11.
2012
Asociácia stredných odborných škôl SRSPŠ, Ul. Fraňa Kráľa 20949 01  Nitra Členský príspevok ASOŠS Ing. A. Páleníková 20,- EUR
123/
2012
6.11.
2012
Ille-Papier-Service SK, spol. s r. o. Ľ. Podjavorinskej 455/7914 01  Trenčianska Teplá Hygienické potreby L. Blažej 191,33 EUR
123a/
2012
13.11.
2012
PhDr. Emília Kollárová – INFOPRESSMalá 5811 02 Bratislava Pred štartom na VŠ 2013/2014 J. Kudlová 6,70 EUR
123b/
2012
15.11.
2012
Andrea Móderová – UNIPAPZlatovská 22911 05 Trenčín Čistiace prostriedky L. Blažej 124,11 EUR
123d/
2012
16.11.
2012
PAPERA s.r.o.Čerešňová 17974 05  Banská Bystrica Kancelársky papier na tlač Ing.
Brezaniová
114,24 EUR
123e/
2012
16.11.
2012
Bystrík Igaz – BIBO designHorný Šianec 223911 01  Trenčín Hdd 500gb, dvd+r M. Hromádka 84,64 EUR
123f/
2012
18.11.
2012
Ľudovít Gereg – ServisIvana Krasku 488/12020 01 Púchov Revízia športového náradia Ing. A. Páleníková 69,31 EUR
124/

2012

20.11.
2012
ABASYS SK s.r.o.Bc. Peter Marček, MBABeckovská 4915 01  Nové Mesto nad Váhom  Merací prístroj UNITESTER 06 Š. Gramblička 377,90 EUR
125/

2012

20.11.
2012
MaH Trenčín, s.r.o.Panonska cesta 43851 04  Bratislava Servisná prehliadka OPEL ZAFIRA L. Blažej 221,69 EUR
126/
2012
20.11.
2012
Acadeny X s. r. o.Riazanská 70831 02  Bratislava Objednávka softweru z projektu graf. systémy M. Hromádka 2196,- EUR
127/
2012
20.11.
2012
Alza.skGen. R. Štefánika 6570/19911 01  Trenčín Statív, objektív, brašňa Mgr. art.
Žovinec
248,61 EUR
128/
2012
21.11.
2012
Vojtěch Janda, Školy OnlineNová Ves 22246331 pošta Chrastava, ČR Prezentácia SUŠ Ing.
Brecíková
24,- EUR
129/
2012
22.11.
2012
Bystrík Igaz – BIBO designHorný Šianec 223911 01  Trenčín CDr., kábel M. Hromádka 56,57 EUR
129a/
2012
24.11.
2012
Mariana Letková – FEROPLECH – LETKOSedličná 47913 11  Trenčianske Stankovce CU plech 0,8x1000x2000 M. Janovská 200,- EUR
130/
2012
26.11.
2012
Slovenská pošta, a. s.Partizánska cesta 9975 99 Banská Bystrica Zvesti 2/2013 – 10/2013 J. Kudlová 12,- EUR
132/
2012
30.11.
2012
Roman Dužík – BS SlovakiaSaratovská 2470/2911 08 Trenčín Kopírovacie práce na prenajatom zariadení M. Hromádka 93,29 EUR
133/
2012
4.12.
2012
Bystrík Igaz – BIBO designHorný Šianec 223911 01  Trenčín Fotopapier M. Koršo 18,97 EUR
134/
2012
4.12.
2012
LICHTING SK s.r.o.Zlatovská 35911 05  Trenčín Vypracovanie projektovej dokumentácie el. rozvodov a svietidiel Ing. A. Páleníková 2880,- EUR
135/
2012
4.12.
2012
Le Cheque dejeneur Stravné lístky Ing. I. Bubeníková 4776,- EUR

Objednávky 2011

JANUÁR 2011:

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet PDF súbor
1/2011 03. 01. 2011 Ajfa+avis, s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina Čo má vedieť mzdová účtovníčka PDF ikona pdf
1a/2011 03. 01. 2011 Vojtech Janda, QUATTRO CZ Žitná 828 460 06 Liberec Prezentácia FLEXI na r. 2011 PDF ikona pdf
2/2011 04. 01. 2011 ILLE – Papier-Service SK, spol. s r.o. Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Čistiace prostriedky PDF ikona pdf
3/2011 05. 01. 2011 Le Cheque dejeuner s. r. o., Tomášikova 23/D 820 05 Bratislava 25 Stravné lístky PDF ikona pdf
4/2011 11. 01. 2011 TANAS Preglejka buková
5/2011 12. 01. 2011 Margita Adamíková – UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín Papier baliaci
6/2011 12. 01. 2011 IGEPA – IGAZ – PAPIER Spol. s r. o. Železničná 714 911 01 Trenčín Baliaci papier
7/2011 17. 01. 2011 Mariana Letková-FEROPLECH-LETKO 913 11 Tr. Stankovce 3004 CU plech PDF ikona pdf
7a/2011 19. 01 2011 SEKO Trenčín, s. r. o. Hollého 928 911 05 Trenčín Výtvarný materiál PDF ikona pdf
8/2011 20. 01. 2011 Feel me film s.r.o. Obrancov mieru 100/100 969 01 Banská Bystrica Publikácia Homo Felix PDF ikona pdf
8a/2011 24. 01. 2011 TANAS,  a. s.
Bratislavská cesta 402911 06  Trenčín
Preglejka Buk PDF ikona pdf
9/2011 25. 01. 2011 IGEPA – IGAZ – PAPIER, Spol. s r. o. Železničná 714 911 01 Trenčín Papier baliaci
9a/2011 26. 01. 2011 Róbert Maruškanič Jána Halašu 2702/3 911 08 Trenčín Revízia tlakových zariadení – vyvíjač pary PDF ikona pdf
10/2011 31. 01. 2011 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223 911 01 Trenčín Tablet genius, intuos PDF ikona pdf
11/2011 31. 01. 2011 MEGA JANKO Bratislavská 52 908 51 Holíč Lepenka
11a/2011 31. 01. 2011 SEKO Trenčín, s. r. o. Hollého 928 911 05 Trenčín Údržbársky materiál PDF ikona pdf

 

FEBRUÁR 2011:

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet PDF súbor
12/2011 02. 02. 2011 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 812 69 Bratislava Členský poplatok na r. 2011 PDF ikona pdf
13/2011 02. 02. 2011 KOROX officemarket
s. r. o. Banská Bystrica
Kancelársky papier A4. A3
14/2011 02. 02. 2011 KOROX officemarket
s. r. o. Banská Bystrica
Kancelársky papier, kancelárske potreby PDF ikona pdf
15/2011 03. 02. 2011 AGI, s. r. o. Električná 345/23 911 01 Trenčín Oprava kosačky, vrtačky, nákup vrtačky PDF ikona pdf
16/2011 06. 02. 2011 WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava Webhostingové služby (22.2.2011-21.02.2012) PDF ikona pdf
17/2011 07. 02. 2011 KOROX officemarket
s. r. o. Banská Bystrica
Papier color copy, plotrové role PDF ikona pdf
17a/2011 07. 02. 2011 MRP-company,s.r.o.
Kpt. Jána Nálepku 607/25 976 45 Valaská
Upgrade Podvojné účtovníctvo + sklad PDF ikona pdf
18/2011 07. 02. 2011 KOROX officemarket
s. r. o. Banská Bystrica
Papier color copy
19/2011 08. 02. 2011 Le cheľue dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Stravné lístky PDF ikona pdf
20/2011 09. 02. 2011 Bystrík Igaz – BIBO design Horný Šianec 223 911 01 Trenčín DVD. CD, zdroj PDF ikona pdf
20a/2011 14. 02. 2011 PORADCA s. r. o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina Predplatné Poradca 2011 PDF ikona pdf
21/2011 21. 02. 2011 A S C spol. s r.o. Bratislavská 123 911 05 Trenačín Toaletný papier PDF ikona pdf
22/2011 21. 02. 2011 Michal MUTŇANSKÝ Vansovej 2757/1,lpél 911 08 Trenčín Oprava PVC dverí PDF ikona pdf
23/2011 24.02.2011 PYROSLOVAKIA s.r.o. Opatovce 153 913 11 Opatovce Revízia HP PDF ikona pdf

 

MAREC 2011:

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet PDF súbor
23a/2011 01. 03. 2011 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Ľ. Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá
Čistiace a hygienické potreby PDF ikona pdf
24/2011 03. 03. 2011 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Stravné lístky PDF ikona pdf
25/2011 07. 03. 2011 Peter Kňaze – Vzduchotechnika Bezručova 718/21
958 03 Partizánske
Kontrola FVZ PDF ikona pdf
25a/2011 09. 03. 2011 PORADCA s. r. o.
Pri Celulózke 40 010 01 Žilina Periodika
„PORADCA 2011“ – vyučtovanie PDF ikona pdf
26/2011 11. 03. 2011 SKYDENT a. s. Hlavná 21 951 85 Skýcov Fotochémia PDF ikona pdf
26a/2011 17. 03. 2011 EXPO CENTER a. s.
Pod Sokolicami 43
911 40 Trenčín
Prenájom stánku na výstave UČEŃ – STREDOŠKOLÁK PDF ikona pdf
27/2011 17. 03. 2011 KOROX officemarket s.r.o. Banská Bystrica Nákup tonerov PDF ikona pdf
27a/2011 18. 03. 2011 Margita Adamíková – UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín Čistiace a hygienické potreby PDF ikona pdf
27b/2011 18. 03. 2011 MRP-COMPANY, s.r.o. Kpt. Jána Nálepku 607/25 Upgrade Softwér – Mzdy a personalistika PDF ikona pdf
27c/2011 18. 03. 2011 KASI a. s.
Stavbárska 42
821 07 Bratislava
Materiál FOD PDF ikona pdf
28/2011 21. 03. 2011 AP MEDIA, s. r. o.
Staré Grunty 7
841 04 Bratislava
Smart board V 480 VI PDF ikona pdf
29/2011 23. 03. 2011 IGEPA – IGAZ – PAPIER, s.r.o. Železničná 714
911 01 Trenčín
Výtvarný materiál
29a/2011 28. 03. 2011 KOROX officemarket
s. r. o. Banská Bystrica
911 01 Trenčín
Papier kancelársky
29b/2011 28. 03. 2011 KOROX officemarket
s. r. o.
Banská Bystrica
Papier kancelársky PDF ikona pdf
30/2011 29. 03. 2011 Domov mládeže Staničná 6
911 05 Trenčín
Pranie uterákov PDF ikona pdf
31/2011 31. 03. 2011 Roman Dužík – BS SLOVAKIA Saratovská 2470/2
911 08 Trenčín
Kopírovacie služby PDF ikona pdf

 

APRÍL 2011:

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet PDF súbor
31a/2011 01. 04. 2011 Ing. Galovský Juraj – JAG
Javorova 27 911 05 Trenčín
Výtvarný materiál PDF ikona pdf
31b/2011 04. 04. 2011 Magdaléna Horňáková EKORS SNP 73/10-5 018 51 Nová Dubnica Čistenie kanalizácie PDF ikona pdf
32/2011 06. 04. 2011 ASC spol. s r. o. Bratislavská 123
911 05 Trenčín
Toaletný papier PDF ikona pdf
33/2011 08. 04. 2011 Le cheque dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
Stravné lístky PDF ikona pdf
33a/2011 11. 04. 2011 Margita Adamíková – UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín Papier baliaci
34/2011 12. 04. 2011 VARIA PRINT, s.r.o. Ul. Františkánov 8
945 01 Komárno
Testy a úlohy z matematiky PDF ikona pdf
35/2011 13. 04. 2011 MEGA JANKO Bratislavská 52
908 51 Holíč
Lepenka
36/2011 13. 04. 2011 PALATIN s.r.o
Považská 37
911 05 Trenčín
Magnetická tabuľa SLIM BASIC PDF ikona pdf
37/2011 16. 04. 2011 BISBUS – Biskorovajný Mayerova 403/24
914 01 Tr. Teplá
Preprava žiakov Tr. Teplá – Jihlava a späť PDF ikona pdf
38/2011 19. 04. 2011 Novatex SK s. r. o. K výstavisku 2914
911 01 Trenčín
Krajčírsky materiál PDF ikona pdf
39/2011 19. 04. 2011 UNIVERSUM Sprostredkovanie a servis Ing. P. Brecík Orgovánová 6
911 05 Trenčín
Prepravné služby PDF ikona pdf
40/2011 21. 04. 2011 JAG Ing. Galovský Juraj KOVOVÝROBA-SKLOLAMINÁTY Javovorá 27
911 05 Trenčín
Výtvarný materiál – VP PDF ikona pdf
41/2011 26. 04. 2011 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Ľ. Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Čistiace a hygienické potreby PDF ikona pdf
41a/2011 27. 04. 2011 GUMMI-PRINT Slovakia, spol s r. o. Fučíkova 61 038 52 Sučany MANUAL WASH PDF ikona pdf
42/2011 28. 04. 2011 ZEGA s. r. o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
Švédske rebriny PDF ikona pdf
43/2011 29. 04. 2011 Roman Dužík – BS SLOVAKIA Saratovská 2470/2 911 08 Trenčín Kopírovacie služby PDF ikona pdf

 

MÁJ 2011:

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet PDF súbor

 

 

JÚN 2011:

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet PDF súbor
56/2011 08. 06. 2011 Le cheque dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
Stravné lístky PDF ikona pdf

 

JÚL 2011:

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet PDF súbor
64/2011 08. 07.2011 Sieťotlačový zväz
K Výstavisku 13
91250 Trenčín
Umývaci box Kasi UB125 PDF ikona pdf
67/2011 15.07.2011 Bystrík Igaz – BIBO design
Horný Šianec 223
911 01 Trenčin
Projektor, plátno, hdd., notebook, foto nikon PDF ikona pdf

 

AUGUST 2011:

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet PDF súbor
70/2011 12. 08.2011 LICHTING s.r.o.
Zlatovská 35
911 05 Trenčín
Výmena el.rozvodov a svietidiel
v telocvični
PDF ikona pdf
74a/2011 19.08.2011 CESTY Nitra a.s.
Murgašova 6
949 78 Nitra
Oprava vstupu do školy PDF ikona pdf
75/2011 30.08.2011 HYDROS Bánovce s.r.o.
Trenčianska cesta 1573/114
957 01 Bánovce n.B.
Rekonštrukcia strechy PDF ikona pdf

 

SEPTEMBER, OKTÓBER, NOVEMBER 2011:

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet PDF súbor
114a/2011 21.11.2011 HYDROS Bánovce, spol. s r. o. Trenčianska cesta 1573/114 957 01 Bánovce nad Bebravou Oprava strechy telocvične a prístavby PDF ikona pdf
104/2011 09.11.2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomasikova 23/D
821 01 Bratislava
stravné lístky PDF ikona pdf
103b/2011 07.11.2011 Bystrik Igaz – BIBO DESIGN
Horny Sianec 223
911 01 Trencin
2 PC zostavy, monitor PDF ikona pdf
94/2011 06.10.2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomasikova 23/D
821 01 Bratislava
stravné lístky PDF ikona pdf
79/2011 08.09.2011 Bystrík Igaz – BIBO DESING
Horný Šianec 223
911 01 Trenčín
PC zostavy PDF ikona pdf
77/2011 08.09.2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomasikova 23/D
821 01 Bratislava
stravné lístky PDF ikona pdf

 

DECEMBER 2011:

Číslo obj. Dátum Dodávateľ Predmet PDF súbor
144/2011 21.12.2011 Interiéry Riljak, s.r.o. Oravský Podzámok 33 02741 Oravský Podzámok školský nábytok PDF ikona pdf
142/2011 19.12.2011 Bystrík lgaz-BIBO DESIGN Horný Šianec 223 911 01 Trenčín Reproduktory speaker genius sp-u 1504wusb black 6ks PDF ikona pdf
141/2011 19.12.2011 Bystrík lgaz-BIBO DESIGN Horný Šianec 223 911 01 Trenčín PC zostavy PDF ikona pdf
138/2011 16.12.2011 www.ahf.sk digitálna zrkadlovku Canon EOS 600D telo 2ks PDF ikona pdf
133a/2011 14.12.2011 IPW Pancurák Imrich M. Rázusa 22 911 01 Trenčín podlahový čistiaci stroj PDF ikona pdf
132/2011 14.12.2011 Ing. Bebjak Miroslav
PROGMA
Legionárska 29
911 01 Trenčín
11ks Tablet Bamboo Pen
Touch
Notebook Toshiba NB C660D-1D2
PDF ikona pdf
120/2011 08.12.2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomasikova 23/D
821 01 Bratislava
stravné lístky PDF ikona pdf

FAKTÚRY 2013

Evidenčné číslo faktúry IČO Názov firmy Variabilný symbol Dátum vystavenia Dátum splatnosti Celková suma
001/13 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1213000137 1.1.2013 15.1.2013 1146,72
002/13 36226947 ILLE-Papier-Service SKsro 13000137 8.1.2013 31.1.2013 191,33
003/13 31602436 AJFA-AVIS,s r.o. 526002013 2.1.2013 12.1.2013 49,50
004/13 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 130014 9.1.2013 31.1.2013 4510,02
005/13 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0113006677 9.1.2013 23.1.2013 1850,10
006/13 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 113006677 9.1.2013 23.1.2013 2907,30
007/13 3317712100 Ing. Galovský Juraj – JAG 2013008 21.1.2013 31.1.2013 104,40
008/13 46472738 Andrea Móderová – UNIPAP 3000440113 22.1.2013 5.2.2013 126,98
009/13 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 130068 22.1.2013 5.2.2013 142,49
010/13 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 130099 30.1.2013 13.2.2013 9,96
011/13 34270094 Roman Ciblík 0113 28.1.2013 8.2.2013 679,00
012/13 46082182 PAPERA 21301195 31.1.2013 2.3.2013 193,33
013/13 36371271 PORADCA, s. r. o. 53616027 31.1.2013 31.1.2013 27,60
014/13 37664735 Roman Dužík – BS SLOVAKIA 130005 31.1.2013 31.1.2013 105,05
015/13 37381598 Róbert Maruškanič 0122013 4.2.2013 18.2.2013 84,96
016/13 35697270 Orange Slovensko ,a.s. 0072212111 1.2.2013 15.2.2013 59,43
017/13 31381227 ECOPRESS Magazines 1132342 30.1.2013 6.2.2013 115,20
018/13 36306410 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 713022727 31.1.2013 18.2.2013 277,13
019/13 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1213003504 1.2.2013 15.2.2013 1146,72
020/13 36743852 WebHouse, s.r.o. 713009678 6.2.2013 21.2.2013 28,66
021/13 00699993 Slovenské centrum dizajnu 20130004 31.1.2013 11.2.2013 10,95
022/13 35763469 Slovak Telecom,a.s. 4747077378 3.2.2013 25.2.2013 80,74
023/13 31429149 FOMEI Slovakia s. r. o. 11300175 11.2.2013 25.2.2013 219,93
024/13 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0113018993 11.2.2013 25.2.2013 2915,00
025/13 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 113018993 11.2.2013 25.2.2013 1807,00
026/13 37922467 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín 00813 8.2.2013 15.2.2013 20,00
027/13 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1313000301 7.2.2013 20.2.2013 947,04
028/13 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 130183 12.2.2013 27.2.2013 714,28
029/13 00515159 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 21000413 31.1.2013 27.2.2013 13829,32
030/13 44608101 PYROSLOVAKIA s.r.o. 20130114 14.2.2013 24.2.2013 266,88
031/13 36306410 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 713028128 12.2.2013 1.3.2013 395,74
032/13 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 130211 21.2.2013 7.3.2013 209,17
033/13 34144650 HAGARD:HAL, a.s. 2502552013 21.2.2013 7.3.2013 75,50
034/13 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 130218 22.2.2013 8.3.2013 222,48
035/13 34266593 VLADIMÍR PIKNA 1300001 18.2.2013 28.2.2013 90,00
036/13 17055270 SANET 264813 20.2.2013 10.3.2013 33,00
037/13 36555355 VYFAKO 1051281 21.2.2013 7.3.2013 57,36
038/13 36226947 ILLE-Papier-Service SKsro 13005533 26.2.2013 10.3.2013 191,33
039/13 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 130235 28.2.2013 14.3.2013 140,02
040/13 37664735 Roman Dužík – BS SLOVAKIA 130016 28.2.2013 14.3.2013 116,21
041/13 17610010 Peter KLČO – SDSK 2013003 25.2.2013 12.3.2013 76,40
042/13 35697270 Orange Slovensko ,a.s. 0072212111 1.3.2013 15.3.2013 56,00
043/13 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 130280 4.3.2013 18.3.2013 54,36
044/13 36306410 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 713031070 28.2.2013 18.3.2013 250,31
045/13 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1213005533 1.3.2013 15.3.2013 1146,72
046/13 31331131 ŠEVT, a. s. 1132201978 26.2.2013 12.3.2013 106,01
047/13 31432981 ASC spol.s r.o. 2132100871 6.3.2013 13.3.2013 92,88
048/13 36460630 PEGA SLOVAKIA 10130175 5.3.2013 4.4.2013 32,94
049/13 36319449 tnTEL, s. r. o. 2013343 6.3.2013 16.3.2013 13,80
050/13 35763469 Slovak Telecom,a.s. 3748060598 3.3.2013 25.3.2013 59,17
051/13 36371271 PORADCA, s. r. o. 84013542 11.3.2013 19.3.2013 24,40
052/13 31415741 Select spol. s r. o. 131 8.3.2013 22.3.2013 134,90
053/13 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1313000767 6.3.2013 20.3.2013 679,43
054/13 35702656 M a H Trenčín, s. r. o. 2130010254 8.3.2013 22.3.2013 208,44
055/13 37922467 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín 01413 8.3.2013 15.3.2013 20,00
056/13 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0113026418 6.3.2013 20.3.2013 4099,54
057/13 36306410 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 713035473 12.3.2013 28.3.2013 332,41
058/13 33191921 ROADA-Roman Laco 2013000356 15.3.2013 29.3.2013 477,36
059/13 00515159 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 21000913 28.2.2013 25.3.2013 11404,03
060/13 31415741 Select spol. s r. o. 157 18.3.2013 1.4.2013 23,70
061/13 46082182 PAPERA 21302840 18.3.2013 17.4.2013 219,88
062/13 46082182 PAPERA 21302842 18.3.2013 17.4.2013 2,50
063/13 11775505 Pavel Horňák – Sussman 2013045 19.3.2013 2.4.2013 137,20
064/13 00312037 Mesto-Trenčín 1620411510 13.3.2013 30.4.2013 1691,63
065/13 31580254 GUMMI-PRINT SLOVAKIA, s.r.o. 1381000296 15.3.2013 29.3.2013 36,50
066/13 00160458 Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín 2013031 15.3.2013 29.3.2013 402,91
067/13 31429149 FOMEI Slovakia s. r. o. 7386 26.3.2013 27.3.2013 276,90
068/13 37664735 Roman Dužík – BS SLOVAKIA 130028 27.3.2013 10.4.2013 110,42
069/13 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1213007676 1.4.2013 15.4.2013 1146,72
070/13 35697270 Orange Slovensko ,a.s. 0072212111 1.4.2013 15.4.2013 56,33
071/13 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 130347 27.3.2013 10.4.2013 16,73
072/13 46472738 Andrea Móderová – UNIPAP 3000020413 3.4.2013 17.4.2013 79,44
073/13 36306410 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 713041133 31.3.2013 17.4.2013 277,13
074/13 31429149 FOMEI Slovakia s. r. o. 11300379 4.4.2013 18.4.2013 48,96
075/13 37922467 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín 02813 4.4.2013 11.4.2013 20,00
076/13 35763469 Slovak Telecom,a.s. 6749039752 3.4.2013 25.4.2013 68,35
077/13 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 130382 5.4.2013 19.4.2013 26,88
078/13 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 130394 9.4.2013 23.4.2013 28,51
079/13 00515159 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 21001313 31.3.2013 23.4.2013 6411,24
080/13 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1313001163 31.3.2013 22.4.2013 716,30
081/13 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0113037138 8.4.2013 22.4.2013 4652,56
082/13 36306410 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 713043963 11.4.2013 29.4.2013 334,68
083/13 40242927 Ing. Mária Kučerová 201342 17.3.2013 17.4.2013 76,00
084/13 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 130434 18.4.2013 2.5.2013 18,70
085/13 31432981 ASC spol.s r.o. 2132101447 23.4.2013 30.4.2013 137,76
086/13 36226947 ILLE-Papier-Service SKsro 13010781 23.4.2013 3.5.2013 191,33
087/13 46082182 PAPERA 21304306 30.4.2013 30.5.2013 149,66
088/13 34270094 Roman Ciblík 0413 2.5.2013 14.5.2013 734,60
089/13 35697270 Orange Slovensko ,a.s. 0072212111 1.5.2013 15.5.2013 89,92
090/13 37664735 Roman Dužík – BS SLOVAKIA 130041 30.4.2013 14.5.2013 126,65
091/13 17751209 Autodielna Bulko Peter 13018 29.4.2013 13.5.2013 22,32
092/13 35978244 SKYDENT a. s. 20130130 7.3.2013 21.3.2013 89,30
093/13 161438 Poľnohospodárske družstvo 1390015 30.4.2013 14.5.2013 1548,00
094/13 36303232 INTER ŠPORT CENTRUM VRŠATEC 10130023 3.5.2013 17.5.2013 4620,00
095/13 30226406 Sunteq 1310354 30.4.2013 14.5.2013 249,00
096/13 36306410 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 713050437 30.4.2013 17.5.2013 268,19
097/13 36326089 SLOVCHEMA distribution 20130893 6.5.2013 20.5.2013 140,40
098/13 35763469 Slovak Telecom,a.s. 4750025111 3.5.2013 25.5.2013 61,60
099/13 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0113046417 6.5.2013 20.5.2013 4809,47
100/13 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 130468 2.5.2013 16.5.2013 200,06
101/13 30999855 A. S. A. – PRINT 20130303 7.5.2013 14.5.2013 88,58
102/13 34103775 Mestské kultúrne stredisko 21370016 9.5.2013 23.5.2013 45,60
103/13 37922467 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín 03713 6.5.2013 13.5.2013 30,00
104/13 00515159 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 21001913 30.4.2013 23.5.2013 5574,14
105/13 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1213009589 1.5.2013 15.5.2013 1146,72
106/13 36631124 Slovenská pošta, a.s. 9000675270 13.5.2013 27.5.2013 5204,63
107/13 36479721 ALFA Reklama 70130301 13.5.2013 27.5.2013 142,80
108/13 36326089 SLOVCHEMA distribution 52013108 13.5.2013 20.5.2013 54,00
109/13 36306410 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 713052596 13.5.2013 29.5.2013 445,46
110/13 31429149 FOMEI Slovakia s. r. o. 11300533 15.5.2013 29.5.2013 22,63
111/13 34144650 HAGARD:HAL, a.s. 2507332013 17.5.2013 1.6.2013 62,69
112/13 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1051300208 15.5.2013 20.5.2013 506,29
113/13 42274320 Združenie rodičov pri SUŠ Trenčín 12013 16.5.2013 17.5.2013 951,17
114/13 46472738 Andrea Móderová – UNIPAP 3000470513 21.5.2013 4.6.2013 111,29
115/13 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 130551 21.5.2013 4.6.2013 81,89
117/13 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 130562 23.5.2013 6.6.2013 48,74
118/13 00587257 Q – EX, a. s. 132000608 27.5.2013 10.6.2013 17,82
119/13 31363822 ARES, s.r.o. 13140347 28.5.2013 11.6.2013 21,00

FAKTÚRY 2012

JANUÁR 2012:

Evidenčné číslo faktúry IČO Názov firmy Variabilný symbol Celková suma
v €
Uhradená suma v €
001/12 31116990 Sieťotlačový zväz 20110096 139,21 139,21
002/12 31116990 Sieťotlačový zväz 20110097 92,21 92,21
003/12 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1212000098 1287,22 1287,22
004/12 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0112003195 1636,95 1636,95
005/12 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 112003195 2572,35 2572,35
006/12 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120038 93,85 93,85
007/12 31415741 Select spol. s r. o. 29 164,8 164,8
008/12 31349765 Súvaha spol.s r.o. 1018519462 49,43 49,43
009/12 00179027 MATICA SLOVENSKÁ 20128131 13,2 13,2
010/12 31432981 ASC spol.s r.o. 2122100297 92,88 92,88
011/12 35702656 M a H Trenčín, s. r. o. 2120010086 42,35 42,35
012/12 31412581 EXPO CENTER 12525025 600 600
013/12 37381598 Róbert Maruškanič 0112012 101,95 101,95
014/12 36314323 SEKO TRENČIN, s.r.o. 1182012 89,45 89,45

 

FEBRUÁR 2012:

 

Evidenčné číslo faktúry IČO Názov firmy Variabilný symbol Celková suma
v €
Úhradená suma v €
015/12 00515159 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 21000112 -2044,04 -2044,04
016/12 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120089 164,57 164,57
017/12 37664735 Roman Dužík – BS SLOVAKIA 120003 83,66 83,66
018/12 36226947 ILLE-Papier-Service SKsro 804539 208,8 208,8
019/12 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1212002512 1287,22 1287,22
020/12 36306410 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712021806 278,59 278,59
021/12 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0112017724 1375,5 1375,5
022/12 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 112017724 2161,5 2161,5
023/12 36743852 WebHouse, s.r.o. 71209065 28,66 28,66
024/12 35697270 Orange Slovensko ,a.s. 0072212111 85,85 85,85
025/12 35763469 Slovak Telecom,a.s. 9735188425 63,96 63,96
026/12 44608101 PYROSLOVAKIA s.r.o. 20120118 248,64 248,64
027/12 34270094 Roman Ciblík 0112 122 122
028/12 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120137 39,07 39,07
029/12 31602436 AJFA-AVIS,s r.o. 130222012 49 49
030/12 00515159 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 21000412 16419,73 16419,73
031/12 31429149 FOMEI Slovakia s. r. o. 11200150 112,59 112,59
032/12 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120153 91,67 91,67
033/12 36306410 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712026944 390,79 390,79
034/12 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1312000242 1189,16 1189,16
035/12 46082182 PAPERA 21201750 293,52 293,52
036/12 34144650 HAGARD:HAL, a.s. 2502942012 32,51 32,51
037/12 3317712100 Ing. Galovský Juraj – JAG 2012025 165,36 165,36
038/12 17055270 SANET 264812 33 33
039/12 36439851 Démos trade 2122006946 113,93 113,93
040/12 34596861 Mariana Letková – FEROPLECH – LETKO 2120065 31,12 31,12
041/12 46472738 Andrea Móderová – UNIPAP 3001130212 78,48 78,48
042/12 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120192 277,57 277,57
043/12 37664735 Roman Dužík – BS SLOVAKIA 120017 149,84 149,84
044/12 36306410 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712028940 260,62  

260,62

 

 

MAREC 2012:

Evidenčné číslo faktúry IČO Názov firmy Variabilný symbol Celková suma
v €
Úhradená suma v €
045/12 35697270 Orange Slovensko ,a.s. 0072212111 89,97 89,97
046/12 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0112025430 2514,6 2514,6
047/12 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 112025430 1600,2 1600,2
048/12 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1212003914 1287,22 1287,22
049/12 36314323 SEKO TRENČIN, s.r.o. 2632012 221,62 221,62
050/12 17672350 Kľúčová služba Nezbeda a Radovský 2012050 201,6 201,6
051/12 35763469 Slovak Telecom,a.s. 4736184887 67,42 67,42
052/12 31352782 L. K. Permanent, s. r. o. 4207489 29,17 29,17
053/12 37922467 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín 00912 66,4 66,4
054/12 00515159 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 21001112 18352,65 13000
055/12 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1312000688 1091,04 1091,04
056/12 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120263 49,2 49,2
057/12 31582320 MRP-Company, s.r.o. 1201687 75,23 75,23
058/12 31331131 ŠEVT, a. s. 1122202499 108,65 108,65
059/12 36306410 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712034970 406,51 406,51
060/12 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120273 158,71 158,71
061/12 36226947 ILLE-Papier-Service SKsro 809687 187,68 187,68
062/12 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120295 8,36 8,36
063/12 46082182 PAPERA 21203162 70,96 70,96
064/12 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120306 26,28 26,28

 

APRÍL 2012:

Evidenčné číslo faktúry IČO Názov firmy Variabilný symbol Celková suma
v €
Úhradená suma v €
065/12 35697270 Orange Slovensko ,a.s. 0072212111 67,95 67,95
066/12 37664735 Roman Dužík – BS SLOVAKIA 120026 107,45 107,45
067/12 36306410 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712036077 278,59 0
068/12 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1212005502 1287,22 1287,22
069/12 17610010 Peter KLČO – SDSK 2012016 258,17 258,17
070/12 00178454 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 2121115224 12 12
071/12 00515159 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 21002312 8815,37 0
072/12 35763469 Slovak Telecom,a.s. 5737179096 61,54 61,54
073/12 31432981 ASC spol.s r.o. 2122101427 139,32 139,32
074/12 31352782 L. K. Permanent, s. r. o. 20120817 40,3 40,3
075/12 35978244 SKYDENT a. s. 20120169 121,55 0
076/12 36306410 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712042855 399,77 0
077/12 3317712100 Ing. Galovský Juraj – JAG 2012054 31,2 31,2
078/12 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0112034419 1116,15 1116,15
079/12 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 112034419 1753,95 1753,95
080/12 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1312001269 727,91 0
081/12 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120381 55,1 0
082/12 22822135 UNIVERSUM Sprostredkovanie a servis Ing. P. Brecík 01/04/2012 270 270
083/12 3317712100 Ing. Galovský Juraj – JAG 2012063 10,2 0
084/12 46082182 PAPERA 21204031 160,21 0
085/12 37664735 Roman Dužík –
BS SLOVAKIA
120038 120,04 0

 

MÁJ 2012:

086/12 46082182 PAPERA 21204159 2,7
087/12 31580254 GUMMI-PRINT SLOVAKIA, s.r.o. 1281000526 155,7
088/12 36314323 SEKO TRENČIN, s.r.o. 7022012 23,14
089/12 36306410 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, 712045113 269,60
090/12 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1212007546 1287,22
091/12 35694335 KASI-servis-šport s. r. o. 10871077 95,87
092/12 00515159 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 21003012 3916,64
093/12 35697270 Orange Slovensko ,a.s. 0072212111 67,50
094/12 37922467 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín 03212 73,20
095/12 35743565 MAGNA E. A. s. r. o. 1312001494 487,86
096/12 36306410 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, 712050672 411,01
097/12 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120473 61,87
098/12 11775505 Pavel Horňák – Sussman 2012086 18,10
099/12 31432981 ASC spol.s r.o. 2122101911 122,29
100/12 36555355 VYFAKO 1050919 56,38
101/12 36226947 ILLE-Papier-Service SKsro 814865 187,68
102/12 30879515 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120507 40,42
103/12 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0112043953 1328,25
104/12 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 112043953 2087,25
105/12 43885306 Interiéry Riljak 10120090 1550,40
106/12 33191921 ROADA-Roman Laco 2012000748 311,34
107/12 31331131 ŠEVT, a. s. 1122203940 18,00

 

JÚN 2012:

Evidenčné číslo faktúry Názov firmy Var. symbol Dátum zaúčtovania Čiastka
v EUR
108/12 Orange Slovensko ,a.s. 0072212111 29.6.2012 82,11
109/12 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120561 29.6.2012 31,88
110/12 MAGNA E. A. s. r. o. 1212009509 29.6.2012 1287,22
111/12 Roman Ciblík 0312 29.6.2012 445
112/12 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712053478 29.6.2012 278,59
113/12 Roman Dužík – BS SLOVAKIA 120052 29.6.2012 96,89
114/12 Poľnohospodárske družstvo 230017 30.6.2012 52,58
115/12 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín 04512 30.6.2012 50
116/12 PAPERA 21205090 30.6.2012 55,9
117/12 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120570 30.6.2012 111,54
118/12 ARES, s.r.o. 1230434 30.6.2012 25,8
119/12 MAGNA E. A. s. r. o. 1312002082 30.6.2012 522,57
120/12 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 21003812 30.6.2012 261,17
121/12 Slovak Telecom,a.s. 2738173111 30.6.2012 61,88
122/12 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712059251 30.6.2012 491,86
123/12 PORADCA, s. r. o. 99741666 30.6.2012 69,6
124/12 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0112054102 30.6.2012 1436,4
125/12 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 112054102 8.6.2012 2257,2
126/12 Slovak Telecom,a.s. 1739166056 30.6.2012 63,34
127/12 ZEGA 120921 30.6.2012 218
128/12 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120609 30.6.2012 71,87
129/12 Jozef Pevný – sklenárske práce 0042012 30.6.2012 153,3
130/12 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120619 30.6.2012 89,76
131/12 FOMEI Slovakia s. r. o. 11200727 30.6.2012 29,62
132/12 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120621 30.6.2012 9,6
133/12 ŠEVT, a. s. 1122205046 30.6.2012 89,99
134/12 PORADCA, s. r. o. 84013542 30.6.2012 24,4
135/12 CHORVÁT, s. r. o. 2012328 30.6.2012 370,85
136/12 ASC spol.s r.o. 2122102412 30.6.2012 111,46
137/12 ALZASOFT CZ a. s. 5112150092 30.6.2012 1317,04
138/12 Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Tre 2012073 30.6.2012 816,18
139/12 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jil 31006312 30.6.2012 1345,9

 

JÚL 2012:

Evidenčné číslo faktúry Názov firmy Var. symbol Dátum zaúčtovania Čiastka
v EUR
140/12 TONAS – Bc. Anton Šepták 363120008 17.7.2012 413
141/12 Orange Slovensko ,a.s. 0072212111 24.7.2012 99,9
142/12 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712061532 24.7.2012 269,6
143/12 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120658 24.7.2012 74,03
144/12 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín 07012 24.7.2012 40
145/12 MAGNA E. A. s. r. o. 1212011739 24.7.2012 1287,22
146/12 Roman Dužík – BS SLOVAKIA 120059 24.7.2012 84,41
147/12 HAGARD:HAL, a.s. 2512432012 24.7.2012 54,49
148/12 SEKO TRENČIN, s.r.o. 11962012 24.7.2012 143,3
149/12 MAGNA E. A. s. r. o. 1312002611 24.7.2012 187,94
150/12 Slovak Telecom,a.s. 5740160243 24.7.2012 60,59
151/12 tnTEL, s. r. o. 2012579 24.7.2012 27,6
152/12 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0112065232 24.7.2012 478,5
153/12 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 112065232 24.7.2012 304,5
154/12 ILLE-Papier-Service SKsro 820125 24.7.2012 191,33
155/12 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712070395 24.7.2012 314,42
156/12 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120710 24.7.2012 51
157/12 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 21004512 25.7.2012 266,73
158/12 Q – EX, a. s. 122000838 31.7.2012 308,8

 

AUGUST 2012:

Evidenčné číslo faktúry Názov firmy Var. symbol Dátum zaúčtovania Čiastka
v EUR
159/12 HAGARD:HAL, a.s. 2514072012 8.8.2012 128,3
160/12 Orange Slovensko ,a.s. 0072212111 8.8.2012 85,83
161/12 MAGNA E. A. s. r. o. 1212013417 8.8.2012 1287,22
162/12 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712072212 8.8.2012 278,59
163/12 Mesto-Trenčín 1620003162 8.8.2012 1821,76
164/12 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120781 27.8.2012 43,43
165/12 HAGARD:HAL, a.s. 2514552012 27.8.2012 160,7
166/12 PAPERA 21207335 27.8.2012 174,15
167/12 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120791 27.8.2012 175,94
168/12 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 21005012 31.8.2012 552,76
169/12 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 29004612 31.8.2012 85
170/12 MAGNA E. A. s. r. o. 1312003197 31.8.2012 -336,94
171/12 GALA 2012047 31.8.2012 1254,12
172/12 GALA 2012048 31.8.2012 531,9
173/12 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0112072909 31.8.2012 292,95
174/12 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 112072909 31.8.2012 460,35
175/12 PAPERA 21207489 31.8.2012 31,2
176/12 Ing. Pavol Frančák – PAMAS 12017 31.8.2012 192,37
177/12 HAGARD:HAL, a.s. 2515462012 30.8.2012 51,43
178/12 PORADCA, s. r. o. 83964805 30.8.2012 24,4
179/12 COLD 20120253 24.8.2012 180
180/12 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712076941 29.8.2012 199,88
181/12 PROMEL – Štefan Balaj 5512 31.8.2012 2401,11
182/12 FOMEI Slovakia s. r. o. 11201059 30.8.2012 63,54

 

SEPTEMBER 2012:

Evidenčné číslo faktúry Názov firmy Var. symbol Dátum zaúčtovania Čiastka
v EUR
183/12 Roman Dužík – BS SLOVAKIA 120084 22.9.2012 86,22
184/12 Marta Kostková – DUO 20120013 22.9.2012 96,4
185/12 HAGARD:HAL, a.s. 2515552012 22.9.2012 24,72
186/12 ALFA Reklama 70120459 22.9.2012 69,6
187/12 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120856 22.9.2012 84,3
188/12 MAGNA E. A. s. r. o. 1212015059 22.9.2012 1287,22
189/12 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712079297 22.9.2012 278,59
190/12 Slovak Telecom,a.s. 6742144651 22.9.2012 60,95
191/12 Orange Slovensko ,a.s. 0072212111 22.9.2012 63,38
192/12 HAGARD:HAL, a.s. 2516292012 22.9.2012 25,4
193/12 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 21005312 22.9.2012 592,69
194/12 Roman Ciblík 0612 22.9.2012 484
195/12 ILLE-Papier-Service SKsro 825614 22.9.2012 191,33
196/12 Slovak Telecom,a.s. 8741156208 22.9.2012 52,22
197/12 VILKOVSKÝ-Ing. Rudolf Vilkovský 1012 24.9.2012 528
198/12 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0112082987 24.9.2012 1491
199/12 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 112082987 24.9.2012 2343
200/12 MAGNA E. A. s. r. o. 1312003582 24.9.2012 -362,41
201/12 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120935 25.9.2012 63,82
202/12 Ing. Pavol Frančák – PAMAS 12020 25.9.2012 526,93
203/12 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 120948 25.9.2012 126,29
204/12 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712087699 25.9.2012 195,4

 

OKTÓBER-DECEMBER 2012:

Ev. číslo faktúry Názov firmy V. S. Celková suma
205/12 Roman Dužík – BS SLOVAKIA 120095 127,45
206/12 Orange Slovensko ,a.s. 0072212111 73,12
207/12 MAGNA E. A. s. r. o. 1212017115 1287,22
208/12 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712090066 269,6
209/12 PAPERA 21209192 160,35
210/12 SEKO TRENČIN, s.r.o. 17502012 212,46
211/12 Andrea Móderová – UNIPAP 3000431012 121,75
212/12 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 21005912 230,82
213/12 Slovak Telecom,a.s. 9743132267 62,8
214/12 ŠEVT, a. s. 1122210141 100,8
215/12 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín 08112 40
216/12 MAGNA E. A. s. r. o. 1312004104 229,99
217/12 ALZASOFT CZ a. s. 142489965 175,49
218/12 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0112094246 1892,1
219/12 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 112094246 2973,3
220/12 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712093723 395,28
221/12 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 9120003183 561
222/12 TKONFEX 2012537 31,2
223/12 ASC spol.s r.o. 2122104113 111,46
224/12 ROADA-Roman Laco 2012001531 142,09
225/12 Roman Dužík – BS SLOVAKIA 120110 118,49
226/12 HAGARD:HAL, a.s. 2520732012 77,5
227/12 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 121110 60,1
228/12 IURA EDITION, s.r.o. 7330112227 56,16
229/12 Orange Slovensko ,a.s. 0072212111 66,47
230/12 WebHouse, s.r.o. 61270422 17,99
231/12 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712098211 275,82
232/12 Digital Media 11200534 40
233/12 ILLE-Papier-Service SKsro 830706 191,33
234/12 MAGNA E. A. s. r. o. 1212018808 1287,22
235/12 SEKO TRENČIN, s.r.o. 19192012 344,3
236/12 Slovak Telecom,a.s. 6744120934 63,28
237/12 ABECEDY 20120215 49,91
238/12 MB Elektronika-J. Bielik 25 95,88
239/12 PORADCA, s. r. o. 99750322 57,6
240/12 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín 09912 50
241/12 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 21006612 4920,87
242/12 MAGNA E. A. s. r. o. 1312004491 984,82
243/12 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0112104414 2390,85
244/12 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 112104414 1521,45
245/12 Andrea Móderová – UNIPAP 3000491112 124,1
246/12 PAPERA 21211027 114,24
247/12 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 121191 86,64
248/12 PhDr. Emília Kollárová – INFOPRESS 20120465 6,7
249/12 ALZASOFT CZ a. s. 142783907 248,61
250/12 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 712101967 507,58
251/12 M a H Trenčín, s. r. o. 2120011420 221,69
252/12 Vojtěch Janda, QUATTRO CZ 12609 24
253/12 Ľudovít Gereg – SERVIS 184112012 69,31
254/12 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 121210 56,57
255/12 ASOŠ 00161438 20
256/12 Slovenská pošta, a.s. 200235663 12
257/12 Roman Dužík – BS SLOVAKIA 120129 93,29

FAKTÚRY 2011

JANUÁR 2011:

Číslo faktúry Dodávateľ Var.symbol Predmet PDF súbor
001/11 AJFA-AVIS,s r.o. 735932011 Čo musí vedieť účtovníčka PDF ikona pdf
002/11 Orange Slovensko ,a.s. 072212111 Telefónny poplatok – mobil PDF ikona pdf
003/11 ILLE-Papier-Service SKsro 766936 Čistiace prostriedky PDF ikona pdf
004/11 MAGNA E. A. s. r. o. 2110100172 Zál. na el. en. 1/2011 PDF ikona pdf
005/11 Vojtěch Janda, QUATTRO CZ 11071 Prezentácia Flexy server PDF ikona pdf
006/11 LE CHEQUE DEJEUNER,
s. r. o.
0111001365 Stravné lístky
za zamestnancov
PDF ikona pdf
007/11 LE CHEQUE DEJEUNER,
s. r. o.
111001365 Stravné lístky
za zamestnávateľa
PDF ikona pdf
008/11 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 111200193 Vody z povrchového odtoku 1/2011 PDF ikona pdf
009/11 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 111101085 Vodné, stočné 1/2011 PDF ikona pdf
010/11 SEKO TRENČIN, s.r.o. 532011 Výtvarný materiál PDF ikona pdf
011/11 feel me film 072011 Publikácia Homo Felix PDF ikona pdf
012/11 Róbert Maruškanič 0112011 Odborná prehliadka tlakových zariadení PDF ikona pdf
013/11 Školský internát,
Staničná 6, Trenčín
21000111 Nedoplatok el. en.
na výrobu tepla za r. 2010
PDF ikona pdf
014/11 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 20110074 Tablety PDF ikona pdf
015/11 TANAS 104110035 Preglejka buková PDF ikona pdf
016/11 Orange Slovensko ,a.s. 0072212111 Telefónny poplatok – mobil PDF ikona pdf
017/11 SEKO TRENČIN, s.r.o. 1662011 Údržbarsky materiál PDF ikona pdf

 

FEBRUÁR 2011:

Číslo faktúry Dodávateľ Var.symbol Predmet PDF súbor
018/11 AGI, s.r.o. Trenčín 11100172 Oprava kosačky, vrtačky PDF ikona pdf
019/11 MAGNA E. A. s. r. o. 2110201452 Zál. na el. en. 2/2011 PDF ikona pdf
020/11 SANET 264811 Členský poplatok PDF ikona pdf
021/11 WebHouse, s.r.o. 71108394 Webhostingové služby PDF ikona pdf
022/11 KOROX 025511 Papier PDF ikona pdf
023/11 KOROX 025211 Kancelárske potreby PDF ikona pdf
024/11 Bystrík IGAZ – BIBO DESIGN 20110137 CD, DVD, náhradné diely PDF ikona pdf
025/11 Školský internát, Staničná 6, Trenčín 21000811 Náklady na teplo 1/2011 PDF ikona pdf
026/11 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 111202393 Vody z povrchového odtoku 2/20 PDF ikona pdf
027/11 PORADCA, s. r. o. 83942790 Poradca 2011 PDF ikona pdf
028/11 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 111102597 Vodné, stočné 1/2011 PDF ikona pdf
029/11 MAGNA E. A. s. r. o. 3110100303 Vyučtovanie el. en. 1/2011 PDF ikona pdf
030/11 ŠEVT, a. s. 1112201611 Tlačivá – MS PDF ikona pdf
031/11 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0111018860 Stravné lístky za zamestnancov PDF ikona pdf
032/11 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 111018860 Stravné lístky za zamestnávateľa PDF ikona pdf
033/11 ASC spol.s r.o. 2112100825 Hygienické potreby PDF ikona pdf
034/11 Michal Mutňanský 2011003 Oprava PVC dverí PDF ikona pdf
035/11 PYROSLOVAKIA s.r.o. 20110149 Kontrola hasiacich prístrojov PDF ikona pdf
036/11 Trenčiansky samosprávny kraj 20110033 Refakturácia telefónnych hovorov za mesiac január 2011 PDF ikona pdf

 

MAREC 2011:

Číslo faktúry Dodávateľ Var.symbol Predmet PDF súbor
037/11 MAGNA E. A. s. r. o. 2110303126 Záloha el.energie 03/2011 PDF ikona pdf
038/11 MRP-Company, s.r.o. 11102074 Softvér-Podvojné učtovníctvo + sklad PDF ikona pdf
039/11 Orange Slovensko,a.s. 0072212111 Telefónny poplatok – mobil PDF ikona pdf
040/11 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0111027150 Stravné lístky
za zamestnancov
PDF ikona pdf
041/11 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 0111027150 Stravné lístky
za zamestnávateľa
PDF ikona pdf
042/11 Mesto-Trenčín 3212882911 Miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
PDF ikona pdf
043/11 Peter Kňaze-Vzduchotechnika 012011 Kontrola filtračnoventilačného zariadenia v CO kryte PDF ikona pdf
044/11 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín 00711 Prenájom bazénu PDF ikona pdf
045/11 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 111103859 Vodné a stočné PDF ikona pdf
046/11 SKYDENT a. s. 20110104 PDF ikona pdf
047/11 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 111203702 Vody z povrchového odtoku PDF ikona pdf
048/11 Školský internát, Staničná 6, Trenčín 21001111 Náklady za kotolňu
za mesiac február 2011
PDF ikona pdf
049/11 PORADCA, s. r. o. 83942790 Periodika „PORADCA 2011“ PDF ikona pdf
050/11 MAGNA E. A. s. r. o. 3110200647 Dodávku silovej elektriny a distribučných služieb PDF ikona pdf
051/11 Margita Adamíková – UNIPAP 3000650311 Čistiace a hygienické prostriedky PDF ikona pdf
052/11 EXPO CENTER 11525032 Prenájom plochy
na výstave UČEŇ – STREDOŠKOLÁK
PDF ikona pdf
053/11 Trenčiansky samosprávny kraj 20110130 Refakturácia
za telefónne hovory
za február 2011
PDF ikona pdf
054/11 MRP-Company, s.r.o. 11104016 Softvér MRP PDF ikona pdf
055/11 KASI-servis-šport s. r. o. 1086709 FOTECOAT 1088 PDF ikona pdf
056/11 KOROX 056/11 Kancelársky papier PDF ikona pdf
057/11 Roman Dužík – BS SLOVAKIA 110013 Kópie na prenajatom zariadení PDF ikona pdf

 

MÁJ 2011:

Číslo faktúry Dodávateľ Var.symbol Predmet PDF súbor
081/11 MAGNA E. A. s. r. o. 2110505541 Dodávka elektriny PDF ikona pdf
091/11 Školský internát, Staničná 6, Trenčín 21002611 Náklady za kotoňu za apríl 2011 PDF ikona pdf
092/11 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomasikova 23/D
BRATISLAVA 82101
0111049458 Stravné lístky PDF ikona pdf
093/11 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomasikova 23/D
BRATISLAVA 82101
0111049458 Stravné lístky PDF ikona pdf

 

JÚN 2011:

Číslo faktúry Dodávateľ Var.symbol Predmet PDF súbor
103/11 MAGNA E. A. s. r. o. 2110607600 Dodávka elektriny PDF ikona pdf
107/11 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o TomaSikova 23/D BRATISLAVA 82101 0111059067 Stravné lístky PDF ikona pdf

 

JÚL 2011:

Číslo faktúry Dodávateľ Var.symbol Predmet PDF súbor
128/11 MAGNA E. A. s. r. o. 2110708915 Dodávka elektriny PDF ikona pdf
134/11 Sieťotlačový zväz 20110046 Umývací box Kasi UB125 PDF ikona pdf
138/11 Bystrik IGAZ – BIBO DESIGN 20110730 projektor, plátno, lenovo ideapad, foto nikon PDF ikona pdf

 

AUGUST 2011:

Číslo faktúry Dodávateľ Var.symbol Predmet PDF súbor
153/11 HYDROS Bánovce s.r.o. 13110019 Rekonštrukcia strechy PDF ikona pdf
166/11 CESTY Nitra a.s. 0801110254 Stavebné práce PDF ikona pdf

 

SEPTEMBER, OKTÓBER, NOVEMBER 2011:

Číslo faktúry Dodávateľ Var.symbol Predmet PDF súbor
215/11 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 21/0014/11 Refundácia nákladov za mesiac október 2011 PDF ikona pdf
214/11 LE CHEQUE DEJEUNER s.a. 0111110915 Stravné lístky PDF ikona pdf
213/11 LE CHEQUE DEJEUNER s.a. 0111110915 Stravné lístky PDF ikona pdf
208/11 MAGNA EA s.r.o.
Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany
3111003861 Distribúcia el. energie PDF ikona pdf
207/11 Bystrík Igaz –
BIBO Design
Horný Šianec 223
91101 Trečíin
20111152 2 ks PC PDF ikona pdf
200/11 MAGNA EA s.r.o.
Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany
2111114219 Dodávka el. energie PDF ikona pdf
185/11 LE CHEQUE DEJEUNER s.a. 0111099839 Stravné lístky PDF ikona pdf
184/11 LE CHEQUE DEJEUNER s.a. 0111099839 Stravné lístky PDF ikona pdf
182/11 MAGNA EA s.r.o.
Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany
2111012906 Dodávka el. energie PDF ikona pdf
171/11 LE CHEQUE DEJEUNER s.a. 0111089684 Stravné lístky PDF ikona pdf
169/11 LE CHEQUE DEJEUNER s.a. 0111089684 Stravné lístky PDF ikona pdf

 

DECEMBER 2011:

Číslo faktúry Dodávateľ Var.symbol Predmet PDF súbor
272/11 Športové gymnázium,
Staničná 6,
Trenčín
21/0025/11 Refundácia nákladov v kotolni za december 2011 PDF ikona pdf
271/11 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany 1311005536 Dodávka silovcj clcktriny a distribučných služieb PDF ikona pdf
265/11 Interiéry Riljak, s.r.o.
Oravský Podzámok 33
027 41 Oravský Podzámok
20120031 Školská zostava žiak Plus B č.6 = zelená farba 15ks, Školská zostava žiak Plus B č.6 = modrá farba 15ks, Školská zostava žiak Plus B č.6 = žltá farba 15ks, Školská zostava žiak Plus B č.6 = čierna farba 30ks, katedra + stolička 6ks PDF ikona pdf
253/11 Imrich Pancurák IPW
M.Rázusa 22
911 01 Trenčín
2272011 Podlahový čistiaci stroj PDF ikona pdf
252/11 Bystrik Igaz – BIBO design
Horný Šianec223
911 01 Trenčín
20111346 speaker genius sp-u150 4w usb black 6ks PDF ikona pdf
251/11 Bystrik Igaz – BIBO design
Horný Šianec223
911 01 Trenčín
20111344 Pc zostava intel i5
Led monitor Samsung s22a100n
klávesnica kb-110x ps2
myš genies 220laser ps2 11ks
PDF ikona pdf
249/11 AHF 21274 Canon EOS 600D telo + kniha zadarmo + škola fotografie od profesionálov ZADARMO PDF ikona pdf
245/11 PROGMA-lng.Marcela Bebjaková
prevadzka Legionárska 29
911 01 Trenčín
2110784 Notebook Toshiba C660-1 D2,
11ks Tablet Bamboo Pen a Touch
PDF ikona pdf
242/11 MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
3111104437 Dodávka el.energie za november PDF ikona pdf
240/11 Športové gymnázium,
Staničná 6,
Trenčín
21/0021/11 Refundácia nákladov
v kotolni za mesiac
november 2011
PDF ikona pdf
236/11 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D
BRATISLAVA
0111120086 Stravné lístky PDF ikona pdf
235/11 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D
BRATISLAVA
0111120086 Stravné lístky PDF ikona pdf
233/11 HYDROS Banovce, spol. s r.o. TRENČIANSKA CESTA 1573/114 BANOVCE 13110037 Oprava strechy telocvične a prístavby PDF ikona pdf
229/11 MAGNA EA s.r.o.
Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany
2111215542 Dodávka el. energie PDF ikona pdf

Súhrnné správy VO

Súhrnná správa VO-II.Q2014 PDF ikona pdf
Súhrnná správa VO-I.Q2014 PDF ikona pdf
Súhrnná správa VO-IV.Q2013 PDF ikona pdf
Súhrnná správa VO-III.Q2013 PDF ikona pdf
Súhrnná správa VO-II.Q2013 PDF ikona pdf
Súhrnná správa VO-I.Q2013 PDF ikona pdf
Súhrnná správa VO-VI.Q2012 PDF ikona pdf
Súhrnná správa VO-III.Q2012 PDF ikona pdf
Súhrnná správa VO-II.Q2012 PDF ikona pdf
Súhrnná správa VO-I.Q2012 PDF ikona pdf
Súhrnná správa VO-IV.Q2011 PDF ikona pdf
Súhrnná správa VO-II.,III.Q2011 PDF ikona pdf

Zmluvy

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Pozn. PDF súbor
8/2015 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,s.r.o., Karloveská 64, Bratislava Zmluva
o nájme nebytových priestorov
01.09.2015 PDF ikona pdf
7/2015 Stredná odborná škola obchodu a služieb, P.Jilemnického 24, Trenčín Zmluva
o výpožičke
26.08.2015 PDF ikona pdf
6/2015 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín Zmluva
o výpožičke
23.06.2015 PDF ikona pdf
5/2015 Mgr. art. Michaela Jágerská Zmluva
o nájme služobného bytu
28.08.2015 PDF ikona pdf
4/2015 MP-plast,s.r.o., Veľké Stankovce 742, Trenčianske Stankovce Zmluva
o dielo
26.06.2015 PDF ikona pdf
3/2015 Tanečný klub Dukla Trenčín, Staničná 8, Trenčín, Dušan Paška Zmluva
o nájme nebytových priestorov
6.6.2015 PDF ikona pdf
2/2015 Tomáš Barták-TOBA, Staničná 8, Trenčín Zmluva
o nájme nebytových priestorov
02.06.2015 PDF ikona pdf
1/2015 Tomáš Barták-TOBA, Staničná 8, Trenčín Zmluva
o nájme nebytových priestorov
02.06.2015 PDF ikona pdf
411/2015 NÚCEM, Žehrianska 9, Bratislava 5 Zmluva
o bezodplatnom prevode majetku štátu
8.1.2015 PDF ikona pdf
1582-49/2015 Univerzita Mateja Bela v B.Bystrici, Národná č.12, B.Bystrica Zmluva
o pedagogickej praxi
24.2.2015 PDF ikona pdf
SKBB07/SUS Trenčín/2014-11 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, B.Bystrica Rámcová kúpna zmluva PDF ikona pdf
2014/05 MP plast s.r.o., Veľké Stankovce 742, Tren. Stankovce Zmluva o dielo – výroba a montáž plastových okien 12.12.
2014
PDF ikona pdf
CKM združenie pre študentov,mládež a učiteľov, Vysoká 32, Bratislava Dodatok
k Zmluve
o spolupráci
zo dňa 03.07.2014
03.07.
2014
PDF ikona pdf
CKM združenie pre študentov,mládež a učiteľov, Vysoká 32, Bratislava Zmluva
o spolupráci
03.07.
2014
PDF ikona pdf
CKM združenie pre študentov,mládež a učiteľov, Vysoká 32, Bratislava Dodatok
k Zmluve
o spolupráci
zo dňa 03.07.2014
03.07.
2014
PDF ikona pdf
CKM združenie pre študentov,mládež a učiteľov, Vysoká 32, Bratislava Zmluva
o spolupráci
03.07.
2014
PDF ikona pdf
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava Zmluva
o výpožičke
15.05.
2014
PDF ikona pdf
1/2014/050 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava Zmluva
o vzájomnej pomoci
a propagácii
04.06.
2014
PDF ikona pdf
1836/01 STAVMATIN s.r.o., Pezinská 56, Malacky Rámcová kúpna zmluva 19.03.
2014
PDF ikona pdf
2714-58/2014 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná č.12, B.Bystrica Pedagogická prax 27.02.
2014
PDF ikona pdf
MPC, detašované pracovisko, Pod Sokolicami 14, Trenčín Účasť na projekte 27.01.
2014
PDF ikona pdf
2013/05 MP-plast s.r.o., Veľké Stankovce 742, 913 11 Trenčianske Stankovce Výroba a montáž plastových okien 25.11.
2013
PDF ikona pdf
2013/06 MP-plast s.r.o., Veľké Stankovce 742, 913 11 Trenčianske Stankovce Výroba a montáž plastových okien 25.11.
2013
PDF ikona pdf
1710/2013 Ústav informácii a prognóz školstva, Staré grunty 52, Bratislava Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky 12.11.
2013
PDF ikona pdf
13112 0599 Národná agentúta, Svoradova 1, Bratislava Školské partnerstvá Comenius – zmluva o poskytnutí finančného príspevku 6.9.
2013
PDF ikona pdf
    – PAPERA,s.r.o. Čerešňová 17,
974 05 B.Bystrica
Zmluva dodávka tovaru 1.09.
2012
PDF ikona pdf
    – Združenie CKM SYST Vysoká 32
811 06 Bratislava
Zmluva vydávaní preukazu a známky ISIC 26.10.
2012
PDF ikona pdf
    – Združenie CKM SYST Vysoká 32
811 06 Bratislava
Zmluva vydávaní preukazu a známky ITIC 26.10.
2012
PDF ikona pdf
    – VYFAKO,s.r.o. Nitrianska Blatnica 5,
956 05 Radošina
Zmluva na odber a prcpravu udpadov za účelom ekologického zhodnocovania a zneškodnovania 15.03.
2012
PDF ikona pdf
    – SEKO, s.r.o. Hollého 928 911 05 Trenčín Zmluva o dodávke údržbárskych potrieb 02.01.
2012
PDF ikona pdf
    – ASC, s.r.o. zastúpený Ing.Janom Mrázom, konateľom Bratislavská 123 911 05 Trenčín Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb 02.01.
2012
PDF ikona pdf
    – ROADA – Roman Laco Neporadza 327 sklad RADEGAST-Sihoť IV. 911 01 Trenčín Zmluva o dodávke čistiacich prostriedkov 30.12.
2011
PDF ikona pdf
    – Slovex ALFA, s.r.o. Kubranská 306 911 01 Trenčín Zmluva o dodávke svetelnej techniky a náhradných dielov 30.12.
2011
PDF ikona pdf
    – Roman Ciblík vodoinštalačné a zváračské práce Súťažná 1 911 05 Trenčín Zmluva o vykonávaní opráv na vodovodnom potrubí ako aj na teplovodných rozvodoch ústredného kúrenia 30.12.
2011
PDF ikona pdf
    – Slovenská sporiteľňa Zmluva o bežnom účte – ZMENA 01.12.
2011
PDF ikona pdf
   – Orange Slovakia Zmluva o zriadení a využívaní služby Homebanking 09.12.
2011
PDF ikona pdf
4/2011 Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Výpožička plavárne 05.09.
2011
PDF ikona pdf
A5853478 Orange Slovensko Zmluva o pripojení 07.09.
2011
PDF ikona pdf
S/009/
2011
HYDROS Bánovce s.r.o Trenčianska cesta 1573/114 957 01 Bánovce n.B. Zmluva o rekonštrukcii strechy bloku A a B so zateplením 07.07.
2011
PDF ikona pdf
A5853478 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení 07.09.
2011
PDF ikona pdf
2/2011 LICHTING s.r.o Zlatovská 35 911 05 Trenčín Zmluva o výmene svietidiel a elektrických rozvodov
v telocvični
22.06.
2011
PDF ikona pdf
0210/
2008
MAGNA E.A.s.r.o Bethovenova 5 921 01 Piešťany Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti
za odchýlku
so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
17.06.
2008
PDF ikona pdf
207/
21
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 1. mája 11 911 01 Trenčín Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, uzavretá na základe Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. a platných predpisoch o vodách 14.09.
2001
Dodatok
k obch. zmluve
zo dňa
01. 01. 2006
PDF ikona pdf
3/09 Školský internát Staničná 6
911 05 Trenčín
Dohoda o refundácii podielu nákladov
v kotolni Školského internátu Trenčín
01.09.
2009
PDF ikona pdf
300943 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. jjjjf
Podjavorinskej 455/7 91401 Tr.Teplá
Zmluva o servisnej službe 08.07.
2011
PDF ikona pdf