Aktivity 2015 – 2016
September 2015:

6. – 8.9. 2015    KOŽAZ, 3. IE, 3.GV (Mgr. A. Straňáková, Mgr. art. M. Krčová)

9. – 11.9.2015    KOŽAZ, 3.OS, 3.FA, 3.RP (Mgr. art. D. Paulo, Ing. S. Gulanová, Mgr. M. Bitarovský)

16.9.2015          inštalácia výstavy SNM Martin (Mgr. art. V. Kakody, PaedDr. I. Štefka)

16.9.2015          inštalácia Súhry ODD, Mestská veža (Mgr. art. V. Kostková, Mgr. art. P. Pršová)

17.9.2015          vernisáž SNM Martin, Dotyky s ľudovou

kultúrou, téma Ornament, módna prehliadka (Mgr. art. K. Hroznová, Mgr. art. P. Pršová, Ing. K. Mikušincová)

21.9.2015          vernisáž mestská veža, Súhry, ODD

22.9.2015          informácie k maturitným skúškam pre 4.ročníky

Október 2015:

1.10.2015           Markíza

2.10.2015          Yang Art Show (Mgr. art. V. Kostková, Mgr. art. P. Pršová), autorské módne prehliadky, Boris Kráľ 3. OS, autorská prehliadka

14.10.2015        Bienále ilustrácie 1.GV (Ing. S. Bérešová, Mgr. art. M. Krčová)

21.10.2015         BIB 1. RV (Mgr. art. V. Kakody, Mgr. A. Straňáková)

22. – 23.10.2015 Praha, výstavy (Mgr. art. M. Bu, 9 žiakov)

23.10.2015        Koyšove Ladce, Považská Bystrica (Mgr. H. Hajná)

November 2015:

11. – 19.11.2015 Valašské Meziříčí, sklárska huť (10 žiakov,  Mgr. art. M. Bu)

10.11.2015         imatrikulácia, 3.IE

12. – 13.11.2015 Stredoškolák (PaedDr. I. Štefka, Mgr. Ivana Poruban Santová, Mgr. Martina Krčová)

12.11.2015          módna prehliadka na Stredoškolák (Mgr. art. V. Kostková, Mgr. art. P. Pršová)

12.11.2015          divadelné predstavenie Johanka z Arcu, Divadlo J. Záborského Prešov. SKT (Mgr. art. K. Hroznová, Ing. G. Fraňová)

21.11.2015          Noc divadiel, inštalácia prác v Kine Hviezda (Mgr. art. K. Hroznová)

December 2015:

3.12.2015           Deň otvorených dverí

Január 2016:

21.-22. 1.2016   Region Plzeň ( Akad.m. M. Potfajová)

1.2.2016              inštalácia GMAB, 10. Výročie SUŠ

4.2.2016             vernisáž. 10. Výročie SUŠ.

2.2016                 inštalácia Bánovce (Mgr. M. Bitarovský)

Marec 2016:

7.-11.3.2016        Val. Meziřičí  v SUŠ, výmenný pobyt  (Mgr. A. Straňáková)

11.3.2016            Majstrovstvá v krajčírstve, Krakow, PL (Mgr. art. V. Kostková)

14.-18.3.2016     SUŠ do Val. Meziřičí. (Mgr. A. Straňáková)

21.3.2016            matematický klokan

30.3.2016           talentové skúšky

Apríl 2016:

1.4.2016              workshop šperk (Ing. S. Bérešová)

6.4.2016             Oswienčim

7.4.2016             reg. kolo Hviezdoslavov Kubín

14.-15.4.2016    MLM Prešov (Mgr. art. V. Kostková, Mgr. art. P. Pršová, Mgr. art. K. Hroznová)

15.4.2016           Prešov, autobus autorov na MLM (Ing. S. Gulanová, Ing. G. Fraňová)

14.4.2016           BMD, Sofia Tureková

15.-17. 4.2016    Kolín nad Rýnom, exk. (Mgr. P. Obst, Mgr art. R. Sender, Mgr. Kristína Sadloňová)

25.-29. 4.2016   Krajinársky kurz 1. turnus

Máj 2016:

2.– 6. 5.2016      Krajinársky kurz 2. turnus

7.5.2016              Ostrava Fashion week (PaedDr. I. Štefka, Ing. K. Mikušincová)

10.5.2016            inštalácia maturitných prác

13.5.2016            Vernisáž výstavy mat. prác v Kasárňach na Trenčianskom hrade.

25.5.2016            deinštalácia  maturitných prác, Delová bašta a Mestská veža

27.5.2016            deinštalácia maturitných prác

Jún 2016:

6.6.2016              exkurzia Prietrž, výroba papiera (Akad. m. P.Grísa, Mgr. art. T. Tóthová)

12.6. – 19.6.2016  medzinárodný projekt NasTroje – Bydgošť a Uherské Hradiště (Mgr. A. Straňáková, Ing. J. Tesarčíková, Ing. H. Backárová, PhD.)

13.6.2016            Fest Anča – prednáška (Mgr. art. M. Žovinec)

20.6.2016           sympózium HALA  (Mgr. art. P. Gotthardt, ArtD., Mgr. art. M. Smoleňák, Ing. S. Berešová, Mgr. art. K. Hroznová)

20.-24. 6.2016   stáž TV JOJ  4 žiaci (MgA. S. Šiveňová)