Predmetové komisie
ANIMOVANÁ TVORBA
vedúci PK Mgr. art. Silvia ŠIVEŇOVÁ
členovia Mgr. art. Ján Ančic, ArtD.
Ing. Adriana Bagínová
Mgr. art. Zuzana Dianovská
Mgr. Lucia Izakovičová
Mgr. art. Michaela Jágerská
Mgr. art. Petra Némethová
Mgr. art. Lýdia Masárová Poulová
Mgr. art. Drahomír Šťastný
Mgr. art. Jozef Žovinec
Mgr. art. Martin Žovinec
DIGITÁLNA MAĽBA – KONCEPT ART
vedúci PK Ing. Jana TESARČÍKOVÁ
členovia Mgr. art. Vladislav Kakody
Mgr. Lenka Kmeťová
Mgt. art. Michaela Jágerská
Mgr. art. Petra Némethová
Mgr. Dušan Paulo
DIZAJN INTERIÉRU
vedúca PK Mgr. art. Zuzana ČAŇOVÁ
členovia Ing. Adriana Bagínová
Mgr. Katarína Belišová
Ing. Silvia Berešová
Mgr. Marek Bitarovský
Mgr. art.Zuzana Dianovská
Mgr. art. Kristína Hroznová
Mgr. art. Michaela Jágerská
Mgr. Ingrid Jozefková
Ing. Lenka Kmeťová
Mgr. art. Lýdia Masárová Poulová
Mgr. art. Petra Némethová
Mgr. Dušan Paulo
Mgr. Ivana Poruban Santová
Akad. mal. Marta Potfajová
Mgr. art. Petra Pršová
Mgr. art. Michal Smoleňák
Mgr. Alena Straňáková
Ladislav Talian
Ing. Jana Tesarčíková
Ing. arch. Vilkovský
DIZAJN EXTERIÉRU
vedúca PK Ing. Silvia BEREŠOVÁ
členovia Ing. Adriana Bagínová
Mgr. Katarína Belišová
Mgr. Marek Bitarovský
Mgr. Juraj Egly
Mgr. Lucia Izakovičová
Mgr. art. Michaela Jágerská
Ing. Lenka Kmeťová
Mgr. art. Petra Némethová
Mgr. art. Štefan Oliš
Mgr. art. Ivana Poruban Santová
Akad. mal. Marta Potfajová
Ladislav Talian
Ing. arch. Viktor Vilkovský
ODEVNÝ DIZAJN
vedúca PK Mgr. art. Petra PRŠOVÁ
členovia Ing. Helena Backárová PhD.
Ing. Tatiana Brecíková
Ing. Gertrúda Fraňová
Ing. Soňa Gulánová
Mgr. art. Michaela Jágerská
Ing. Lenka Kmeťová
Mgr. art. Veronika Kostková
Mgr. art. Lýdia Masárová Poulová
Ing. Katarína Mikušincová
Mgr. Dušan Paulo
Akad. mal. Marta Potfajová
Mgr. Ivana Poruban Santová
PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
vedúci PK Mgr. Marek BITAROVSKÝ
členovia Mgr. Marianna Balažovjechová
Mgr. art. Zuzana Dianovská
Mgr. Juraj Egly
Ing. Viera Gagová
Mgr. Lucia Izakovičová
Mgr. art. Michaela Jágerská
Mgr. art. Jakub Jenčo
Mgr. art. Vladislav Kakody
Mgr. art. Petra Némethová
Mgr. Dušan Paulo
Akad. mal. Marta Potfajová
Mgr. Kristína Sadloňová
Mgr. Ivana Poruban Santová
Mgr. art. Michal Smoleňák
Mgr. art. Tomáš Storinský
Mgr. art. Drahomír Šťastný
Ing. Jana Tesarčíková
Ing. arch. Viktor Vilkovský
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
 vedúci PK Mgr. Pavol OBST
členovia Mgr. art. Ján Ančic, ArtD.
Ing. Viera Gagová
Ing. Soňa Gulánová
Mgr. Lucia Izakovičová
Mgr. art. Michaela Jágerská
Mgr. art. Jakub Jenčo
Ing. Lenka Kmeťová
Mgr. art. Veronika Kostková
Mgr. art. Lýdia Masárová Poulová
Mgr. art. Petra Némethová
Mgr.  BcA. Alena Plánková
Mgr. art. Petra Pršová
Mgr. Kristína Sadloňová
Mgr. Ivana Poruban Santová
Mgr. art. Róbert Sender
Mgr. art. Drahomír Šťastný
REKLAMNÁ TVORBA
vedúca PK Mgr. art. Iveta OCHRÁNKOVÁ
členovia Mgr. art. Ján Ančic, ArtD.
Ing. Adriana Baginová
Mgr. art. Zuzana Dianovská
Mgr. Juraj Egly
Ing. Viera Gagová
Mgr. art. Kristína Hroznová
Mgr. art. Jakub Jenčo
Mgr. Ingrid Jozefková
Mgr. art. Vladislav Kakody
Ing. Lenka Kmeťová
Mgr. art. Petra Némethová
Mgr. art. Štefan Oliš
Mgr. Dušan Paulo
Mgr. Katarína Pokorná
Mgr. Ivana Poruban Santová
Akad. mal. Marta Potfajová
PaedDr. Ivan Štefka
Ing. Jana Tesarčíková
Mgr. art. Andrea Uváčiková
SCÉNICKÁ KOSTÝMOVÁ TVORBA
vedúca PK Mgr. art. Kristína HROZNOVÁ
členovia Ing. Helena Backárová PhD.
Ing. Gertrúda Fraňová
Ing. Soňa Gulánová
Mgr. Ingrid Jozefková
Mgr. art. Veronika Kostková
Ing. Katarína Mikušincová
Mgr. Dušan Paulo
Mgr. art. Lýdia Masárová Poulová
Akad. mal. Marta Potfajová
Mgr. art. Petra Pršová
Mgr. art. Drahomír Šťastný
PROPAGAČNÁ GRAFIKA
vedúca PK Mgr. Tatiana TÓTHOVÁ
členovia Mgr. Katarína Belišová
Mgr. Juraj Egly
Akad. mal. Peter Grísa
Mgr. Ingrid Jozefková
Mgr. art. Štefan Oliš
Mgr. Dušan Paulo
Mgr. Katarína Sadloňová
Mgr. Ivana Poruban Santová
Mgr. art. Drahomír Šťastný
Ing. Jana Tesarčíková
Ing. arch. Viktor Vilkovský
Mgr. art. Martin Žovinec
PRIEMYSELNÝ DIZAJN
vedúci PK Mgr. art. Peter GOTTHARDT, ArtD.
členovia Mgr. art. Zuzana Čaňová
Mgr. Lucia Izakovičová
Ing. Viera Gagová
Ing. Soňa Gulánová
Ing. Lenka Kmeťová
Mgr. art. Veronika Kostková
Mgr. art. Michaela Jágerská
Mgr. art. Lýdia Masárová Poulová
Mgr. art. Štefan Oliš
Mgr. Dušan Paulo
Mgr. art. Michal Smoleňák
Mgr. art. Tomáš Storinský
Ing. arch. Viktor Vilkovský