Podmienky poberania štipendia
 
 1. Z titulu hmotnej núdze:
  – potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  o poberaní dávok v hmotnej núdzi alebo potvrdenie o trvaní poberania dávok
 2. Z titulu životného minima:
  – doklad o počte nezaopatrených a počte zaopatrených plnoletých  detí
  – doklady o spoločne posudzovaných osobách
  – doklady o príjme posudzovaných osôb
  ( zamestnávateľ, daňový úrad) za predchádzajúci kalendárny rok
 3. vysvedčenie z  ukončeného predchádzajúceho ročníka
 4. vyplnená písomná žiadosť
 5. sumy vyplácaného štipendia:

priemer  1,00  –  2,00 vrátane – 45,53 €   

priemer  2,00  –  2,50 vrátane – 31,88 €  

priemer  2,50  –  3,50 vrátane – 22,77 €   

bližšie informácie Mgr. M. Balažovjechová   telefonicky – 032/6528081    alebo osobne v kabinete č. 33

Tabuľky na výpočet životného minima
pre rodinu s deťmi k 1.7.2017
 
Plnoletá fyzická osoba:                 199,48 €
Ďalšia plnoletá fyzická osoba:      139,16 €
Neplnoleté, nezaopatrené dieťa:   91,06 €
1 rodič + 1 dieťa 290,54 €
1 rodič + 2 deti 381,60 €
1 rodič + 3 deti 472,66 €
1 rodič + 4 deti 563,72 €
1 rodič + 5 deti 654,78 €
1 rodič + 6 deti 745,84 €
2 rodičia + 1 dieťa 429,70 €
2 rodičia + 2 deti 520,76 €
2 rodičia + 3 deti 611,82 €
2 rodičia + 4 deti 702,88 €
2 rodičia + 5 deti 793,94 €
2 rodičia + 6 deti 885,00 €

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk