ustn

Podmienky poberania štipendia
 
 1. Z titulu hmotnej núdze:
  – potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  o poberaní dávok v hmotnej núdzi alebo potvrdenie o trvaní poberania dávok
 2. Z titulu životného minima:
  – doklad o počte nezaopatrených a počte zaopatrených plnoletých  detí
  – doklady o spoločne posudzovaných osobách
  – doklady o príjme posudzovaných osôb
  ( zamestnávateľ, daňový úrad) za predchádzajúci kalendárny rok
 3. vysvedčenie z  ukončeného predchádzajúceho ročníka
 4. vyplnená písomná žiadosť
 5. sumy vyplácaného štipendia:

priemer  1,00  –  2,00 vrátane – 45,21 €   

priemer  2,00  –  2,50 vrátane – 31,65 €  

priemer  2,50  –  3,50 vrátane – 22,61 €   

bližšie informácie Mgr. M. Balažovjechová   telefonicky – 032/6528081    alebo osobne v kabinete č. 33

Tabuľky na výpočet životného minima
pre rodinu s deťmi k 1.7.2016
 
Plnoletá fyzická osoba:                  198,09 €
Ďalšia plnoletá fyzická osoba:      138,19 €
Neplnoleté, nezaopatrené dieťa:   90,42 €
1 rodič + dieťa 288,51 €
1 rodič + 2 deti 378,93 €
1 rodič + 3 deti 469,35 €
1 rodič + 4 deti 559,77 €
1 rodič + 5 deti 650,19 €
1 rodič + 6 deti 740,61 €
2 rodičia + 1 dieťa 426,70 €
2 rodičia + 2 deti 517,12 €
2 rodičia + 3 deti 607,54 €
2 rodičia + 4 deti 697,96 €
2 rodičia + 5 deti 788,38 €
2 rodičia + 6 deti 878,80 €

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk