Postup pri vypĺňaní prihlášky

1. Vyplním elektronickú prihlášku podľa pokynov príslušnej fakulty, školy
2. Kúpim si tlačivo prihláška na VŠ –  bakalárske štúdium
3. Vyplním podľa pokynov na nástenke, na prihláške – tlačeným písmom, bez  prepisovania, prečiarkovania, bielenia. Nevyplním známky v 4. ročníku a nezabudnem na vyplnenie maturitných premetov  a ich úroveň ak je daná
4. Správne vyplnenú prihlášku zanesiem triednemu učiteľovi na skontrolovanie známok a doplnenie priemeru v jednotlivých ročníkoch
5. Prídem si pre potvrdenú prihlášku k Mgr. Balažovjechovej, kabinet  č.33
6. U svojho lekára si dám prihlášku potvrdiť
7. Napíšem svoj životopis
8. Zistím poplatok na príslušnej fakulte, škole a zaplatím
9. Potvrdenie o zaplatení nalepím na 3. stranu prihlášky a odošlem
10. Na webe si overím presný termín podávania prihlášok, poplatok, prijímacie prípadne talentové skúšky

Pokyny k prihláške