Vedenie školy

Vedenie školy

PaedDr. ŠTEFKA Ivan
riaditeľ školy
Ing. PÁLENÍKOVÁ Anna
zástupkyňa pre ekonomické záležitosti
Ing. BRECÍKOVÁ Tatiana
zástupkyňa pre odborné predmety
RNDr. KRUPÁLOVÁ Eva
zástupkyňa pre všeobecnovzdelávacie predmety
Mgr. STRAŇÁKOVÁ Alena
manažér pre výtvarno pedagogickú činnosť
Žiadame vás, aby ste všetky požiadavky na vedenie školy adresovali na sekretariát školy
Kontakt

Vedúci študijných odborov

Vedúci študijných odborov

Animovaná tvorba
MgA. ŠIVEŇOVÁ Silvia

 

Dizajn – priemyselný dizajn
Mgr. art. GOTTHARDT Peter, ArtD.
Dizajn exteriéru
Ing. BÉREŠOVÁ Silvia

 

Fotografický dizajn
Mgr. OBST Pavol

 

Dizajn interiéru
Mgr. art. ŠKRIEČKOVÁ Zuzana

 

Propagačné výtvarníctvo
Mgr. BITAROVSKÝ Marek

 

Propagačná grafika
Mgr. TÓTHOVÁ Tatiana

 

Reklamná tvorba
Mgr. art. OCHRÁNKOVÁ Iveta

 

Scénická kostýmová tvorba
Mgr. art. HROZNOVÁ Kristína
Odevný dizajn
Mgr. art. PRŠOVÁ Petra
Digitálna maľba – koncept art
Ing. TESARČÍKOVÁ Jana

 

Správca siete

Správca siete
 
KORŠO Martin
Bc. FABIÁN Ľubomír

Správca WWW stránky

Správca WWW stránky
 
Ing. TESARČÍKOVÁ Jana
PaedDr. ŠTEFKA Ivan

Správca Agendy

Správca SW Agenda

 
Ing. KMEŤOVÁ Lenka

Nepedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

 
Bc. STOPKOVÁ Mária
mzdová a finančná účtovníčka
tel.: +421 32 6505735

Ing. BREZÁNIOVÁ Marcelaúčtovníčka
tel.: +421 32 6505720

JANČOVIČOVÁ Katarínaknihovníčka