Triedni učitelia
I. Ročník
Mgr. art. Petra Némethová I.R/K
Mgr. art. Veronika Kostková I.F/A
Ing. Soňa Gulánová I.O/S
Mgr. Vanda Varčeková I.G/V/P
Mgr. Dušan  Paulo I.I/E
II. Ročník
Ing. Helena Backárová, PhD. II.O/S
Mgr. Katarína Spačková II.F/A
Mgr. Ivana Poruban Santová II.I/E
Mgr. Lenka Fáberová II.G/V/P
Mgr. Katarína Pokorná II.R/D
III. Ročník
Mgr. Silvia Zahoráková III.G/V
PaedDr. Alexandra Misárošová III.O/S/P
Mgr. Lucia Izakovičová III.F/A
Mgr. art. Vladislav Kakody III.R/V
Mgr. Andrea Zacharová III.I/E
IV. Ročník
Ing. Mgr. Anna Šupáková  IV.F/A
Ing. Jana Tesarčíková  IV.R/V
PaedDr. Jana Kováčová  IV.O/S/P
Mgr. Marianna Balažovjechová  IV.I/E
Ing. Viera Gagová  IV.G/V
Učitelia
Mgr. art. Ján Ančic, ArtD.
Ing. Adriana Baginová
Mgr.. Katarína Belišová
Ing. Silvia Bérešová
Mgr. Marek Bitarovský
Ing. Tatiana Brecíková
Mgr. art. Zuzana Dianovská
Mgr. Juraj Egly
Mgr. Ivana Fehérová
Ing. Gertrúda Fraňová
Mgr.  art. Peter Gotthardt, ArtD.
Akad.maliar Peter Grísa
Mgr. Miroslava Holtáková
Mgr. Natália Hrnková
Mgr. art. Kristína Hroznová
RNDr. Věra Chlebanová
Mgr. art. Michaela Jágerská
Mgr. art. Jakub Jenčo
Mgr. Ingrida Jozefková
RNDr. Eva Krupalová
MgA. Lýdia Masárová Poulová
Ing. Katarína Mikušincová
Mgr. Pavol Obst
Mgr. art. Iveta Ochránková
Mgr. art. Štefan Oliš
Ing. Anna Páleníková
Mgr. BcA. Alena Plánková
Akad.maliar Marta Potfajová
Mgr. art. Petra Pršová
PhDr. Eva Rejdovjanová
Mgr. Kristína Sadloňová
Mgr. art. Róbert Sender
Mgr. art. Michal Smoleňák
Mgr. art. Tomáš Storinský
MgA. Silvia Šiveňová
Mgr. art. Zuzana Škriečková
Mgr. art. Drahomír Šťastný
Mgr. Tatiana Tóthová
Mgr. Lenka Vicenová
Ing. arch. Viktor Vilkovský
Mgr. Katarína Zbudilová
Mgr. art. Jozef Žovinec
Mgr. art. Martin Žovinec
Externí pedagogickí zamestnanci – dohoda
Ing. Bibiána Nedvědová
Vít Pacalaj
Ladislav Talian