Stredná umelecká škola existuje ako priame pokračovanie Strednej priemyselnej školy odevnej od 1. 1. 2006. Nadviazala tak na takmer 50 ročnú históriu odevnej tvorby na škole.
Prvý umelecký študijný odbor modelárstvo a návrhárstvo odevov vychádzal z odevnej tradície školy. K nemu sa postupne v intervale od r.2001 do roka 2007 zaradili propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo, fotografický dizajn a scénická kostýmová tvorba. Ponuka umeleckých študijných odborov sa od 1.septembra 2010 rozšírila o tri odbory, o animovanú tvorbu, interiérový dizajn a priemyselný dizajn, 1.septembra 2013 o študijný odbor dizajn exteriéru a 1. septembra 2016 o študijný odbor digitálna maľba – koncept art.
Naši pedagógovia preferujú progresívne vyučovanie prostredníctvom rôznych počítačových programov ako napr.: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver, Caledo, Modaris, AutoCad, Cinema 4D a ďalšie, ktoré nájdete v charakteristike jednotlivých študijných odborov, resp. ročníkov.