ŠKOLA NA 3D EXPO BRATISLAVA

with Nekomentované

30.11. až 1.12. 2018 sa konala v Bratislave najväčšia výstava 3D technológií na Slovensku, vrámci ktorej prebiehala súťaž 3D modelov. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci 3. ročníka našej školy odboru Reklamná tvorba. Niektorí z nich boli ocenení. II. miesto získal Miroslav Čuridlo z 3. R/D triedy III. miesto získali … Read More

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže ZDRAVIE V POHYBE

with Nekomentované

V septembri 2018 riaditeľ školy PaedDr. Ivan Štefka v súlade s prioritou Minimálneho preventívneho programu školy výchova k zdravému životnému štýlu vyhlásil VÝTVARNÚ SÚŤAŽ – ZDRAVIE V POHYBE, do ktorej sa zapojilo 43 študentov rôznych odborov. Odborným garantom súťaže bola Mgr. Alena Straňáková a organizačným garantom koordinátorka prevencie PhDr. Eva Rejdovjanová. Práce … Read More

Úspechy našich mladých autorov na celoslovenských literárnych súťažiach

with Nekomentované

Ku koncu novembra 2018 boli vyhodnotené dve celoslovenské autorské súťaže. Prvou bola celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA, ktorú vyhlásila Matica slovenská a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne a zúčastnilo sa jej 82 autorov. V tejto súťaži v kategórii mládeže v žánri poézie získal náš … Read More

1 2 3 4 5 6 7 16