Česko-slovenská kultúrna a umelecká stopa v Bulharsku

| by | Škola | 0 comments:

V dňoch 4. – 5. 12. 2017 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie vo Valašskom Meziříčí , kde sa účastníci zoznámili s koncepciou projektu.
Výsledkom projektu majú byť 2 dokumentárne filmy, ktoré majú dokumentovať život a prácu Jozefova Šnitra a Samuela Jaroslava Zacheja, významných českých a slovenských osobností na prelome 19. a 20. storočia.