Celoškolská súťaž DIKTÁT(OR)

| by | Škola | 0 comments:

Celoškolská súťaž DIKTÁT(OR)
10. novembra 2017 prebehol na našej škole už 5. ročník celoškolskej súťaže DIKTÁT(OR), ALEBO NEBOJME SA SLOVENSKÉHO PRAVOPISU. Cieľom tejto súťaže je spopularizovať problematiku pravopisu, ktorý patrí k ťažším kapitolám jazykovej výchovy. To, ako kto ovláda pravopis rodného jazyka , patrí k znakom intelektuálnej úrovne každej osobnosti , a preto je potrebné venovať vyučovaniu pravopisu náležitú pozornosť. Tohoročný DIKTÁT(OR) bol zameraný na komplex pravopisných javov a pozostával z diktátu a pravopisného cvičenia. Celkovo sa ho zúčastnilo 32 žiakov zo všetkých ročníkov školy a dosiahnutá priemerná známka bola 2,75. Víťazkou súťaže sa stala Eva Antalová z III.I/E, na druhom mieste skončila Sabína Hoosová z II.R/D a na treťom mieste sa umiestnila Dajana Marcinková zo IV. R/V. Víťazkám odovzdal riaditeľ školy Dr. Štefka hodnotné ceny a diplomy.  Srdečne blahoželáme!
PhDr. Eva Rejdovjanová, vyučujúca SJL