Organizačné zabezpečenie krajinárskeho kurzu 2018

| by | Škola | 0 comments:

Podľa podmienok štátneho vzdelávacieho programu MŠ SR platného od 1.9.2008
Stredná umelecká škola v Trenčíne organizuje krajinárske kurzy pre všetky študijné odbory
v Hoteli Vršatec vo Vršateckom Podhradí a v školiacom a rekreačnom zariadení Podvišňové (Hrubá Strana) nasledovne:

1. termín: 23.4 . – 27.4. 2018 Vršatec (55 žiakov)
trieda: II.O/S, II.R/D
pedagogický dozor:
Akad. mal. Marta Potfajová (Mgr. art. Štefan Oliš),
Mgr. art. Kristína Hroznová,
Mgr. art. Vladislav Kakody,
Mgr. art. Veronika Kostková,
Mgr. art Iveta Ochránková

Doprava:
odchod 23.4.2018 – 8:00 hod. spred budovy SUŠ
príchod 27.4.2018 – 14.00 hod. pred budovu SUŠ

2. termín: 30.4. – 4.5. 2018 Vršatec (55 žiakov)
trieda: II.I/E II.F/A
pedagogický dozor:
Mgr. art. Lýdia Masárová Poulová
Mgr. Ivana Poruban Santová,
Mgr. Ingrida Jozefková,
Mgr. Pavol Obst,
Mgr. art. Jozef Žovinec

2. termín: 30.4 . – 4.5. 2018 Podvišňové (29 žiakov)
trieda: II.G/V/P
pedagogický dozor:
Mgr. art. Drahomír Šťastný,
Mgr. Katarína Belišová,
Mgr. Lucia Izakovičová

Doprava:
odchod 30.4.2018 – 8:00 hod. spred budovy SUŠ
príchod 4.5.2018 – 14:00 hod. pred budovu SUŠ.

 

PaedDr. Ivan Štefka
Riaditeľ školy SUŠ Trenčín