Koyšove Ladce 2017 – máme striebro

| by | Škola | 0 comments:

Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici , obec Ladce a Považská knižnica v Považskej Bystrici usporiadali 20. októbra 2017 v Kultúrnom dome v Ladcoch 19. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie KOYŠOVE LADCE. Našu školu vzorne reprezentovali dve študentky IV.G/V ročníka Emma Martináková a Nikola Jurtinusová pod vedením vyučujúcej slovenského jazyka PhDr. Rejdovjanovej. Dievčatám sa dostalo pochvaly za výber aj interpretáciu básní súčasných autorov a Emma Martináková získala za prednes poézie Vlasty Hochelovej II. miesto.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!