Prípravný výtvarný kurz na talentové prijímacie skúšky

| by | Škola | 0 comments:

Stredná umelecká škola, Staničná 8, 911 05 Trenčín organizuje pre záujemcov o štúdium
prípravný výtvarný kurz na talentové prijímacie skúšky v študijných odboroch:

8298 M odevný dizajn 
8260 M propagačné výtvarníctvo 
8270 M scénická kostýmová tvorba 
8297 M fotografický dizajn 
8283 M reklamná tvorba 
8221 M 05 priemyselný dizajn 
8259 M animovaná tvorba 
8299 M dizajn interiéru 
8292 M dizajn exteriéru 
8296 M grafický dizajn 
8271 M digitálna maľba – koncept art 
8272 M dizajn digitálnych aplikácií

Kurz je zameraný na prípravu uchádzačov na talentové skúšky pre školský rok 2018/2019.
Bude organizovaný v celkovom počte 48 hodín v priestoroch SUŠ v Trenčíne pod vedením učiteľov odborných výtvarných predmetov.
Cena kurzu 8 eur na deň (4 vyučovacie hodiny). Cena celého kurzu je 96 eur.

Harmonogram kurzu:
02. 02. 2018 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
03. 02. 2018 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod
09. 02. 2018 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
10. 02. 2018 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod
16. 02. 2018 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
17. 02. 2018 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod
02. 03. 2018 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
03. 03. 2018 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod
09. 03. 2018 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
10. 03. 2018 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod
16. 03. 2018 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
17. 03. 2018 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod

Pomôcky: Ceruzky rôznej tvrdosti, guma, pastelky, temperové farby, vodové farby, štetce, výkresy formátu A2, prípadne kresliarska doska.
Ubytovanie: Školský internát, Staničná 6, 911 05 Trenčín za poplatok 9€/1 noc pre žiaka a 11€/1 noc pre rodiča.
PaedDr. Ivan Štefka
riaditeľ školy

Na stiahnutie