Pozvánka na členskú schôdzu prvých ročníkov

| by | Škola | 0 comments:
ZDRUŽENIE RODIČOV PRI SUŠ TRENČÍN
Vás pozýva
na členskú schôdzu rodičov prvých ročníkov, ktorá sa uskutoční dňa 14. septembra 2017 o 16:30 hod. v konferenčnej miernosti SUŠ Trenčín a následne v kmeňových triedach.