Umelecká prax vo firme Adient Slovakia, s.r.o. v Trenčíne

| by | Škola | 0 comments:

Žiaci 3. ročníka odboru Priemyselný dizajn na predmete Umelecká prax v školskom roku 2016/2017 vymenili školské dielne za priestory vývojového centra firmy Adient Slovakia, s.r.o. v Trenčíne. Podľa svojich návrhov, vytvorených v škole na predmete Navrhovanie v programe 3D Studio Max, zhotovovali počas celého školského roka ich navrhnutý, reálny model autosedačky v mierke 1:1. Naučili sa pracovať s novými materiálmi, používať priemyselné technológie a pracovné postupy. Hotový model autosedačky si každý žiak obhájil v anglickom jazyku na záverečnej prezentácii vo firme. Študenti kladne ohodnotili tento spôsob výučby predmetu Umelecká prax. Vyzdvihli nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti. V prípade záujmu zo strany študentov, firma Adient im po skončení štúdia ponúka možnosť zamestnať sa vo svojom vývojovom centre v Trenčíne.