ÁTRIUM

| by | Škola | 0 comments:

Stredná umelecká škola v spolupráci s odborom Dizajn exteriéru a Školskou žiackou radou usporiadali súťaž o výber najkrajšieho návrhu pre exteriérový priestor v rámci budovy školy – ÁTRIUM. Vyhral návrh číslo 5 a bol obohatený o prvky z návrhu číslo 6 vzhľadom k tomu, že hlasovanie dopadlo veľmi tesne. Na hlasovaní sa podieľali žiaci aj pedagógovia našej školy a finálny návrh, ktorý je odprezentovaný aj na fotografiách, je v pláne zrealizovať v čo najkratšom čase podľa finančných prostriedkov. Na prvú čast – „realizácia plánovaná“ – sme už našli finančné prostriedky a ostatná časť átria zatiaľ zostane zatrávnená.

hlasovanie
hlasovanie