Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

| by | Škola | 0 comments:

Konalo sa školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

21. marca 2017 sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Hodnotiaca komisia v zložení Mgr. Helena Hajná, PhDr. Eva Rejdovjanová a Mgr. Ivana Feherová nemala ľahkú úlohu, lebo do súťaže sa prihlásilo netradične veľa študentov, spolu 23 , z toho 13 v kategórii poézia a 11 v kategórii próza. Prevládali súťažiaci prvých a druhých ročníkov.
Najviac zástupcov mali II.I/E ( 4 súťažiaci) a I. G/V/P (3 súťažiaci).
Súťaž mala vysokú úroveň, najmä v kategórii prózy odzneli viaceré veľmi kvalitné interpretácie svetovej i slovenskej literatúry, a tak komisia udelila okrem prvého aj po dve druhé a tretie miesta.
Porota s potešením konštatovala, že máme na škole viacero výrazných recitátorských talentov. Najcennejšie vavríny si odniesli Nikola Jurtinusová z III. G/V v kategórii poézie a Margaréta Jarábková z II. R/V v kategórii prózy. ( Ďalšie výsledky v priloženej výsledkovej listine).
Víťazom blahoželáme. Budú nás reprezentovať na regionálnej súťažnej prehliadke, ktorá sa uskutoční 6. apríla 2017 v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne.

E. Rejdovjanová

VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA RECITAČNEJ SÚŤAŽE  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  2017  –  POÉZIA  :

Umiestnenie Meno a priezvisko Trieda Interpretované dielo
I. Nikola Jurtinusová III.G/V Kamil Peteraj
Nikto nevie
II. Karin Kováčová II.I/E Laco Novomeský
Chlapec
III. Dung Dinh Thuy Kristeen I.O/S Milan Rúfus:
Tieň

PRÓZA:

Umiestnenie Meno a priezvisko Trieda Interpretované dielo
I. Margaréta Jarábková II.R/V Erin Morgenstern:
Publikum
II Lenka Dvorská
Victoria Ann Bračoková

II.I/E
I.R/D
Ľubo Dobrovoda: Ja malkáč
A. Averčenko: Nôž, ihla a niť
III. Soňa Prekopová
Filip Janík
I.O/S
I.I/E
Artur Zatloukal: Giorgio
J.K. Rowlingová: O troch bratoch

Víťazom blahoželáme!

školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubínškolské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubínškolské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubínškolské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín