Moderný design – Česko-Slovensko-Bulharsko

| by | Škola | 0 comments:

logo

Stredná umelecko-priemyselná škola sklárska Valašské Meziříčí nadviazala nové strategické partnerstvo vo výtvarnej a umelecko-remeselnej oblasti, a to v rámci projektu s názvom „Moderný design – Česko-Slovensko-Bulharsko (č. projektu 2016-1-CZ01-KA202-024026), ktorý bol podporený z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Erasmus+.

Projekt je založený na spolupráci a výmene skúseností Strednej umeleckej školy v Trenčíne a dvoch UNESCO inštitúcií – Strednej umeleckopriemyselnej školy sklárskej Valašské Meziříčí (Česká republika) a Darjaven Kulturen Institut „Kulturen Centar „Dvoreca“, Balchik (Bulharsko).

Projekt sa zameriava na výmenu skúseností z oblasti priemyselného designu a designu exteriéru a interiéru a ich vzájomného prepojenia za využitia nejnovšej modernej technológie.

Cieľom tohto projektu je skvalitniť a rozšíriť odborné vzdelanie a vytvoriť nové vzory využiteľné v priemyslovom designe. Prichádza tak k zvýšeniu kvalifikáce odborných pedagógov a k zlepšeniu východiskových podmienok študentov zapojených škôl pre ďaľšie štúdium na vysokej škole a ich uplatniteľnosti na trhu práce.

Realizácia projektu:
1. 10. 2016 – 30. 6. 2018

Výtvarný workshop v prímorskom meste Balchik v Bulharsku.