Zmluvy 2019

with Nekomentované
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Dátum účinnosti PDF
135/2019 Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl 2. 9. 2019 PDF
1/2019 Mgr. Ingrida Jozefková, Brestovec 129, Myjava Zmluva o nájme služobného bytu 27. 8. 2019 PDF
5/2019 WILLIMAN s. r. o., SNP 1426/5-15, Považská Bystrica Zmluva o dielo 23. 7. 2019 PDF
02/2019 SPŠ stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Zmluva o bezodplatnom prevode majetku TSK do správy správcu 12. 7. 2019 PDF
CULTURA o. z., Partizánska 424/9, Trenčianske Teplice Zmluva o dielo 10. 6. 2019 PDF
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s. r. o., Trnavská 3728, Sereď Darovacia zmluva 17. 5. 2019 PDF
Združenie rodičov pri SUŠ Trenčín, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 6. 5. 2019 PDF
intellect s. r. o., Prejtská 63/66, Dubnica nad Váhom Zmluva o poskytnutí služby 21. 1. 2019 PDF
PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, Banská Bystrica Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve 15. 1. 2019 PDF
Magna Energia a. s., Nitrianska 18/7555, Piešťany Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny 1. 1. 2019 PDF