Zmluvy 2019

with Nekomentované
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Dátum účinnosti PDF
intellect s. r. o., Prejtská 63/66, Dubnica nad Váhom Zmluva o poskytnutí služby 21. 1. 2019 PDF
PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, Banská Bystrica Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve 15. 1. 2019 PDF
Magna Energia a. s., Nitrianska 18/7555, Piešťany Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny 1. 1. 2019 PDF