Zmluvy 2018

with Nekomentované
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Dátum účinnosti PDF
Rekondícia SK s. r. o., ul. SNP č. 113/1, Bošany Zmluva o dielo 10. 7. 2018 PDF
74/2018/H Mesto Trenčín, Mierové námestie č.2, Trenčín Zmluva o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach 6. 6. 2018 PDF
92/18 Trenčianske môzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, Trenčín Zmluva o spolupráci o zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu 24. 5. 2018 PDF
ALTEVITA.sk s. r. o. , nám. Slobody 10, Piešťany Zmluva o šírení reklamy 9. 5. 2018 PDF
SOZA, Rastislavova 3, Bratislava Hromadná licenčná zmluva 4. 5. 2018 PDF
FIBEZ s. r. o., Matice Slovenskej 284/12, Trenčín Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti OOÚ 1. 5. 2018 PDF
T.O.B. s. r. o., Bánovská 1033, Trenčianska Turá Zmluva o šírení reklamy 2018 PDF
JÁGRIK, METAL s. r. o., Trenčianska 1107 Púchov Rámcová zmluva – tovar kovový šrot 30. 1. 2018 PDF
1 Združenie rodičov pri SUŠ Trenčín, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní 25. 04. 2018 PDF
6 Združenie rodičov pri SUŠ Trenčín, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní 23. 04. 2018 PDF
5/18 Združenie rodičov pri SUŠ Trenčín, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní 05. 04. 2018 PDF
4/18 Združenie rodičov pri SUŠ Trenčín, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní 23. 03. 2018 PDF
3/18 Združenie rodičov pri SUŠ Trenčín, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní 09. 03. 2018 PDF
2/18 Združenie rodičov pri SUŠ Trenčín, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní 13. 02. 2018 PDF
1/18 Združenie rodičov pri SUŠ Trenčín, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní 05. 02. 2018 PDF
Papera s. r. o., Čerešňová 17, Banská Bystrica Rámcová kúpna zmluva – kancelársky papier 1. 1. 2018 PDF