Oznam pre rodičov

with Nekomentované

EduPage (elektronická žiacka knižka) umožňuje vytvoriť kontá nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov. Kontá pre rodičov umožňujú rodičom podpisovať známky, podávať žiadosti, prihlasovať sa na konzultácie, atď. Kontá sa dajú vytvoriť na základe e-mailovej adresy, ktorú rodičia poskytnú škole. … Read More

Oznam pre žiakov školy

with Nekomentované

Dňa 3.9.2018 (pondelok) o 8:00 hod. sa žiaci 2. – 4.roč. SUŠ Trenčín zúčastnia slávnostného otvorenia športovej haly na Staničnej ul. 6 vedľa školského internátu. Účasť bude kontrolovaná triednym učiteľom. Po skončení slávnostného otvorenia športovej haly bude spoločný návrat do kmeňových tried v SUŠ Trenčín.

1 2 3 4 5 6 7 13