Študentská literárna súťaž pri príležitosti 100. výročia narodenia Arhura C. Clarca

with Nekomentované

Pekný úspech našej mladej autorky Dňa 7. decembra 2017 sa v  Univerzitnej knižnici Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka konalo slávnostné vyhodnotenie Študentskej literárnej súťaže pri príležitosti 100. výročia narodenia Arhura C. Clarca o najlepšiu poviedku, úvahu alebo esej. Do súťaže bolo prihlásených … Read More

Celoškolská súťaž DIKTÁT(OR)

with Nekomentované

Celoškolská súťaž DIKTÁT(OR) 10. novembra 2017 prebehol na našej škole už 5. ročník celoškolskej súťaže DIKTÁT(OR), ALEBO NEBOJME SA SLOVENSKÉHO PRAVOPISU. Cieľom tejto súťaže je spopularizovať problematiku pravopisu, ktorý patrí k ťažším kapitolám jazykovej výchovy. To, ako kto ovláda pravopis rodného … Read More

Kurz keramiky

with Nekomentované

Kurz sa uskutoční 15.11. 2017 o 16.30 a realizuje sa v priestoroch školy. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čísle 0908 224 292 alebo na 0917 108 574.

1 9 10 11 12 13 14